Fotogalerie

Slavnosti stepí 2023

 Účast návštěvníků, byla dobrá, počasí se opravdu povedlo. Děti sbírali během vědomostní stezky u jednotlivých stánků razítka za různé úkoly týkající se přírodovědných znalostí.  U našeho stánku skládali geologické puzzle.  Za odměnu si každý odnesl připravený zajímavý kamínek s bílými krystalky - phillipsit  ve vulkanitu, do své začínající geologické sbírky. Všichni byli pozváni do na chystanou výstavu Minerály vulkánů, která  v lounském muzeu proběhne od 6.6. do 3.9.2023.

Vítání ptačího zpěvu

Stejně jako loni byl i letos pro Vítání ptačího zpěvu na Lounsku zvolen Písečný vrch, pro mnohé nejkrásnější přírodní lokalita na Lounsku. Na prvního máje bylo krásné počasí a tak na začátek „Vítání“ dorazilo přes 30 lidí. Ornitolog Mirek Bažant chytal ptáky do 4 ornitologických sítí. Chytilo se 13 ptáků, 8 druhů,  z nichž všichni sklidili zaslouženou pozornost přihlížejících návštěvníků.  Nejzajímavější z „úlovků“ byly zvonek, párek krutihlavů a hlavně dudek. Jeden z krutihlavů měl již kroužek z loňského „Vítání“. Dudka se také podařilo na Písečném vrchu během „Vítání“ chytit již loni, ale tento letošní kroužek neměl a šlo tak o jiného ptáka. Po stažení sítí se nejvytrvalejší ještě vydali nahoru na Písečný vrch, kde pozorovali ptáky dalekohledy a hlavně poslouchali jejich zpěv. Nejvíce se předváděly lindušky lesní, ale podařilo se nám pozorovat i jednoho ze zdejších syslů.

Reportáž ze 6. muzejní soboty s přírodovědci

 První zastávkou dubnové Muzejní soboty s přírodovědci byl bývalý porcelanitový lom u Nečich. V mladém lese vzniklém rekultivací těžebního prostoru se nachází stěna vysoká až 6 metrů tvořená převážně červeným porcelanitem...

Reportáž z 5. Muzejní sobota s přírodovědci – Jarní přírodou Lounska

Fotogalerie 

Na březnovou muzejní sobotu s přírodovědci konečně vyšlo slušné počasí, což se hned výrazně podepsalo na návštěvnosti a ráno na hráz Lenešického rybníka dorazilo okolo 40 návštěvníků...

Masopust v Lounech 2022

 Fotogalerie

Reportáž - Vycházka za zimujícími ptáky podél Ohře v Žatci

29.1 2022

Na místě srazu se sešlo i přes větrné počasí s občasnými přeháňkami 25 návštěvníků. Vyrazili jsme podél Ohře proti jejímu proudu. Prvním druhem, který jsme pozorovali, byli poláci chocholačky. Za občasných zastávek spojených s pozorováním vodních ptáků jsme došli až ke známému žateckému krmišti vodních ptáků, kde jsme si povídali o významu Ohře jako zimoviště ptáků, zejména úseku v Žatci a od něj směrem na Louny...

Reportáž ze sobotní výpravy za českými granáty

 První exkurze z nového cyklu Muzejní soboty s přírodovědci nás zavedla na stopu českých granátů

Dny evropského dědictví

  Fotogalerie

Slavnosti stepí 2019

18. 5. 2019
Fotogalerie

Vítání ptačího zpěvu 2019

Fotogalerie
4. 5. 2019

Tvořivé dílny 2019

Fotogalerie

Rukodělná sobota III

Fotogalerie
6. 4. 2019

MASOPUST 2019

5. 3. 2019
Fotogalerie

VÁNOCE V MUZEU 2018

Fotogalerie

SLAVNOST PLODŮ

18. - 20. 9. 2018
Fotogalerie

EXKURZE Přírodní park Džbán

16. 6. 2018
Fotogalerie

MUZEJNÍ NOC 2018

8. 6. 2018
Fotogalerie

SLAVNOSTI STEPÍ 2018

26. 5. 2018
Fotogalerie

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

5. 5. 2018
Fotogalerie

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

21. - 22. 3.
FOTOGALERIE

RUKODĚLNÁ SOBOTA II

sobota 17. 3.

Fotogalerie

VÁNOCE V MUZEU

Fotogalerie
16. 12. 2017

VÁNOČNÍ DÍLNY

12. - 14. 12.
Fotogalerie

PLODY PODZIMU

19. - 22. 9.
Fotogalerie

EXKURZE DO KRUŠNOHOŘÍ

26. 8. 2017
Fotogalerie

Bronzový poklad - vernisáž

Rádi bychom všem poděkovali za ohromující účast na vernisáži, všechny jste nás moc potěšili! O hudební doprovod se obětavě postaraly sestry Drápalovy, které i během prázdnin pilně trénovaly a výsledek stál za to! Fotky y vernisáže si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

MUZEJNÍ NOC

2. 6. 2017
Fotogalerie

SLAVNOSTI STEPÍ 2017

3. 6. 2017
Fotogalerie

Zdraví z přírody - vernisáž

9. 5. 2017

Fotogalerie

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

6. 5. 2017

Fotogalerie

RUKODĚLNÁ SOBOTA

8. 4. 2017
Fotogalerie

JARNÍ TVOŘENÍ

5. - 6. 4. 2017
Fotogalerie

Stepi Lounského středohoří

7. 3. 2017
Foto z vernisáže

MASOPUST 2017

28. 2. 2017
Fotogalerie

VÁNOCE V MUZEU

17. 12. 2016

FOTOGALERIE

EXKURZE LITOMĚŘICKO

24. 9. 2016

Fotogalerie

EXKURZE OBLÍK

11. 6. 2016

Fotogalerie

MUZEJNÍ NOC

27. 5. 2016

Fotogalerie

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Fotogalerie

V rámci akce Vítání ptačího zpěvu pořádala Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech v sobotu 7. května 2016 odpoledne komentovanou ornitologickou vycházku.  Účastníci mohli pozorovat vodní ptactvo a ptáky listnatých lesů, parků a zahrad a dozvědět se řadu zajímavých informací . Vycházky se zúčastnilo 40 osob.

EXKURZE NA KARLŠTEJN

1. 5. 2016

Fotogalerie

DEN S ODPADY

22. 4. 2016

Fotogalerie - akce ke Dni Země

VELIKONOČNÍ WORKSHOP

16. - 17. 3. 2016
Fotogalerie

MASOPUST 2016

Fotogalerie

VÁNOCE V MUZEU

19. 12. 2016
Fotogalerie

POSVÍCENÍ VE SKANZENU

Neděle 27. září patřila v Archeologickém skanzenu Březno Staroslovanskému posvícení. Rekonstrukce pravěkých a časně historických budov obydleli drobní zemědělci z našeho regionu. Každý z nich předváděl výrobu tradičních potravin.

HUSOVO SKRIPTORIUM

30. 9. - 1. 10. 2015
FOTOGALERIE

Husova hranice na Červeňáku a lampionový průvod do Loun

Fotogalerie


Fotografie prezentovány s laskavým souhlasem Lucie Steklé z Lounského Pressu.

ZÁJEZD DO KOSTNICE

Fotogalerie

MUZEJNÍ NOC 2015

Fotogalerie

DEN ZEMĚ V MUZEU

Fotogalerie

JARNÍ TVOŘENÍ

Fotogalerie

Ve středu a ve čtvrtek 25. a 26. března proběhly v Oblastním muzeu v Lounech tradiční velikonoční dílny pro malé i velké návštěvníky.

VÁNOCE V MUZEU

fotogalerie - adventní trhy

Poslušně hlásím...aneb nebyl jen Švejk

Fotogalerie

Na letošní týden knihoven (6.10.-12.10.) připravila knihovna Oblastního muzea v Lounech, ve spolupráci se studenty Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech, prezentaci projektu „Pradědeček legionář … aneb pátrání po vzpomínkách a dokumentech 1. světové války“.

DEN S KELTY

21. 9 . 2014

Fotogalerie

DĚTSKÝ DEN 2014

fotogalerie

Muzejní noc 2014

Fotogalerie

16. 5. 2014

Jarní tvoření

10. - 11. 4. 2014

Fotogalerie


MASOPUST

4. března 2014

Fotogalerie

VÁNOCE V MUZEU 2013

14. 12. 2013

fotogalerie