Informace pro stavebníky

Oblastní muzeum v Lounech, je organizace oprávněná provádět archeologický dohled, průzkum a záchranný výzkum na území okresu Louny (na základě dohody s AV ČR Praha).

Tato skutečnost umožňuje stavebníkům v této oblasti obracet se při nahlášení zemních prací vedle Archeologického ústavu AV ČR v Praze i na OM Louny.

Pro jednodušší komunikaci prosíme stavebníky, aby prioritně využili nahlášení přes Archeologickou mapu ČR viz. odkaz:

https://backend.aiscr.cz/…/0/ . Děkujeme za spolupráci.


Formulář „Oznámení“ slouží ke komunikaci stavebníků s oprávněnou organizací.


Na základě výsledků archeologického dohledu pak OM Louny vydává vyjádření potřebné ke kolaudaci stavby.

Pro dohled zemních prací kontaktujte: Bc. Prokopec (út-čt), tel. 724727593 – archeolog2@muzeumlouny.cz