Informace pro stavebníky

Oblastní muzeum v Lounech, je organizace oprávněná provádět archeologický dohled, průzkum a záchranný výzkum na území okresu Louny (na základě dohody s AV ČR Praha).

Tato skutečnost umožňuje stavebníkům v této oblasti obracet se při nahlášení zemních prací vedle Archeologického ústavu AV ČR v Praze i na OM Louny.

Formulář „Oznámení“ slouží ke zjednodušení komunikace stavebníků s oprávněnou organizací.

Na základě výsledků archeologického dohledu pak OM Louny vydává vyjádření potřebné ke kolaudaci stavby.

Pro dohled zemních prací kontaktujte Mgr. Ryškovou - archeolog@muzeumlouny.cz