Informace pro stavebníky

Oblastní muzeum v Lounech, je organizace oprávněná provádět archeologický dohled, průzkum a záchranný výzkum na území okresu Louny (na základě dohody s AV ČR Praha).

Tato skutečnost umožňuje stavebníkům v této oblasti obracet se při nahlášení zemních prací vedle Archeologického ústavu AV ČR v Praze i na OM Louny.

Prosíme stavebníky aby k nahlášení využili Archeologickou mapu ČR - viz.

https://backend.aiscr.cz/…/0/ . 


Na základě výsledků archeologického dohledu pak OM Louny vydává vyjádření potřebné ke kolaudaci stavby.


Při nefunkčnosti Archeologické mapy nebo pro pomoc s vyplněním formuláře a dotazy se prosím obraťte na našeho archeologa

Archeolog: Bc. Tomáš Prokopec - tel: 724727593, mail:
archeolog2@muzeumlouny.cz