Knihovna


Muzejní knihovna


Základní knihovna se specializovanými fondy evidovaná MK ČR 3337/2002

Sigla knihovny  LNE301


Muzejní knihovny jsou mezi běžnými knihovnami výjimečné svými historickými, regionálními a specializovanými fondy a spolu s knihovnami archivů slouží jako základní paměťová centra daného regionu. Jsou samostatnými odděleními muzea, rovnocennými ostatním sbírkovým oddělením.

Knihovna a badatelna poskytuje prezenční výpůjční služby z odborného fondu knihovny i ze sbírkových fondů muzea.


Knihovna Oblastního muzea v Lounech spolupracuje se Souborným katalogem ČR a digitální knihovnou Manuscriptorium.


Digitalizace fondů knihovny

Oblastní muzeum v Lounech v roce 2017 prostřednictvím projektu VISK 6, podporovanému MK ČR, začalo digitalizovat unikátní tisky a rukopisy ze svých sbírek.   
Knihy byly digitalizovány na pracovišti AiP Beroun, s.r.o. a lze si je prohlédnout na webových stránkách : http://www.manuscriptorium.com/cs/node/17384


Seznam digitalizovaných knih