Knihovna


Týden knihoven

2. 10. - 8. 10. 2023

 Knihovna Oblastního muzea v Lounech se v roce 2023 zapojí do celostátní akce „Týden knihoven“, která se koná tradičně v prvním říjnovém týdnu (2.10. - 8.10.). V tomto týdnu bude ve výstavě „Žiju v první republice“ otevřena Prvorepubliková čítárna.


Přijďte si prohlédnout módní výstřelky 20. až 30. let. V muzejní knihovně jsou módní časopisy z tohoto období i další dobový tisk. Chcete vědět, co se psalo v roce 1938 např. ve Světozoru? Tak neváhejte a přijďte!

V týdnu knihoven si můžete pročíst a prohlédnout časopisy z období první republiky, dozvědět se co se dělo u nás i ve světě, inspirovat se módou (která se neustále opakuje) nebo vyzkoušet některý z prvorepublikových receptů. Pánové možná ocení i možnost nahlédnout do časopisů Letec, Radio atd.

Muzejní knihovna


Základní knihovna se specializovanými fondy evidovaná MK ČR 3337/2002

Sigla knihovny  LNE301


Muzejní knihovny jsou mezi běžnými knihovnami výjimečné svými historickými, regionálními a specializovanými fondy a spolu s knihovnami archivů slouží jako základní paměťová centra daného regionu. Jsou samostatnými odděleními muzea, rovnocennými ostatním sbírkovým oddělením.

Knihovna a badatelna poskytuje prezenční výpůjční služby z odborného fondu knihovny i ze sbírkových fondů muzea.


Knihovna Oblastního muzea v Lounech spolupracuje se Souborným katalogem ČR a digitální knihovnou Manuscriptorium.Digitalizace fondů knihovny

Oblastní muzeum v Lounech v roce 2017 prostřednictvím projektu VISK 6, podporovaného Ministerstvem kultury České republiky, začalo digitalizovat unikátní tisky a rukopisy ze svých sbírek.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

V evropské digitální knihovně Manuscriptorium 
jsou zpřístupněny digitalizované vybrané tisky a rukopisy z našich sbírek

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

14. června 1931 byla v Lounech zahájena Všeobecná krajinská severočeská výstava

 Během výstavy vyšlo 5 čísel „Výstavních novin“, zde máte možnost si je v digitální podobě prohlédnout: