Expozice a aktuální výstavy

VELIKONOCE NA DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH

Kdo se zasloužil o první velikonoční pohlednici, jak vypadala i to, odkud a kam byla poslána, už zůstane asi navždy záhadou. Jaké pohlednice se kdysi posílaly?  To ukazuje naše online výstava.

Velikonoční pohlednice pochází ze sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně a jeho pracovníků, kteří jsou také vášnivými sběrateli pohlednic.
Podklady pro virtuální výstavu připravilo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.   

Věříme, že se Vám pohlednice líbí, a přejeme – vzhledem k okolnostem - co nejklidněji prožité velikonoční svátky!

Za krásou kamenů

1. 11. - 1. 11. 2029

Geologická expozice je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska. Díky horninám rozmanitého stáří a původu, které se nacházejí na zemském povrchu nebo které byly odkryty při geologických výzkumech a při těžbě nerostných surovin, nám toto území poskytuje obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří

Uzavření budovy

1. 10. - 1. 10. 2020

Od 1. října 2019 je pro veřejnost uzavřena expoziční budova – dům Sokolů z Mor (Pivovarská čp. 43) z důvodu generální rekonstrukce. Provoz muzea není  přerušen, pouze omezen – přístupná je část muzea s přírodovědnou expozicí (Pivovarská čp. 189).

STEPI LOUNSKÉHO STŘEDOHOŘÍ

7. 3. 2017 - 31. 12. 2027
Připravili jsme pro Vás novou přírodovědnou expozici, ve které najdete spoustu nových exponátů, hravých interaktivních prvků a dost užitečných informací nejen o syslovi. Jste srdečně zváni.

Historická expozice

Expozice je uzavřena.

Historická expozice seznamuje návštěvníky s významným obdobím dějin severozápadních Čech - s obdobím husitských válek.

Krajina v srdci Evropy

Přírodovědná expozice byla uzavřena.