Nabídka publikací

Knihy si můžete zakoupit v pokladně muzea nebo objednat na fakturu s platbou předem.

Požadavek na titul publikace a zpáteční doručovací adresu zašlete e-mailem  na : info@muzeumlouny.cz

Poštovné a balné účtujeme dle váhy zásilky.

Pravěk Lounska

Petr Novák. Pravěk Lounska: katalog k výstavě konané…. Louny: Oblastní muzeum v Lounech, 2020. 198 stran, ilustrace, barevné fotografie. ISBN 978-80-905891-6-2.300,- Kč 

Poohří 9 : paměť a krajina

Sborník z konference konané v Lounech 10. a 11. října 2019. editoři Jaroslav Havrlant, Jan Mareš, Petra Rudolfová, Martin Vostřel. 1. vydání. Louny : Oblastní muzeum v Lounech, 2020. 223 stran.  ISBN 978-80-905891-5-5

150,- Kč
Obsah

Poohří 8            180,- Kč

Poohří 7            150,- Kč
Obsah

Poohří 6            160,- Kč


Louny na starých pohlednicích

Jaroslav Havrlant, Jaroslav Rychtařík, Martin Vostřel. Louny na starých pohlednicích. Hostivice : Petr Prášil-BARON, 2018. 240 stran : fotografie, plány. -- ISBN 978-80-88121-41-1


 400,- Kč

Legionáři Lounska za samostatnost Československa

Jiří Líšťanský, Jaroslav Havrlant. Legionáři Lounska za samostatnost Československa  -  publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 25.9.-25.11.2018 v Oblastním muzeu v Lounech. Louny : Oblastní muzeum v Lounech, 2018. 147 stran : fotografie, mapy. -- ISBN 978-80-905891-2-4


280,- Kč

Spolkový život v Lounech v letech 1860-1914

Vostřel, Martin. Spolkový život v Lounech v letech 1860-1914. Louny: Oblastní muzeum v Lounech, 2017. 208 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-905891-1-7.

Obsah

245,- Kč

Sborník ke 125. výročí založení Oblastního muzea v Lounech

k poctě PhDr. Bedřicha Štaubera. Editor Jaroslav Havrlant. Louny : Oblastní muzeum Louny, 2014. 232 s. ISBN 978-80-905891-0-0.

 Obsah

120,- Kč

Historické sklo: sborník pro dějiny skla. 3

Čelákovice: Městské muzeum, 2003. 140 s. 

ISBN 80-902328-7-6.

Obsah

160,- Kč

Die altslawischen Dörfer von Březno bei Louny

 I. Pleinerová, J. Štelcl, R. Pleiner

Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 300 s. 

ISBN 80-86124-18-5.

 Obsah

350,-

Skanzen Březno

Louny: Oblastní muzeum v Lounech, 2013. 7 s.

25,- Kč

Skanzen Březno

Louny: Okresní muzeum v Lounech, 2002. 7 s.

 

10,- Kč

Hrad Pravda

T. Durdík, B. Štauber

Praha, 1995. 23 s. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností; Sv. 1.

ISBN 80-901258-2-4.

 

16,- Kč

Okres Louny : průvodce

[sestavil kolektiv autorů pod vedením B. Roedla]. -- Louny : Fabio, 1999. -- 173, xxxiv s + barev. mapa 42 x 50 cm                                                                                                             

ISBN 80-901944-9-4.

Obsah 

120,- Kč

 

Boleslav II.-der tschechische Staat um das Jahr 1000

P. Sommer ( ed.). internationales Symposium Praha 9.-10. Februar 1999. [Prag]: Filosofia, 2001. 493 s. Colloquia mediaevalia Pragensia; Bd. 2.     

ISBN 80-7007-151-6.

Obsah

290,- Kč

Muzeum v Lounech

Louny: Oblastní muzeum v Lounech, 2002. 1 složený l.       

 

10,- Kč

Sborník ke 120. výročí založení Oblastního muzea v Lounech

Louny: Digon  pro Oblastní muzeum v Lounech, 2009. 109 s.                                                                                                                                

ISBN 978-80-87019-14-6.

 Obsah

80,- Kč

Okresní muzeum v Lounech (2002).

Louny : Fabio pro Okresní muzeum v Lounech, 2002. -- 65 s.                                                      

ISBN 80-86352-10-2.

 Obsah

75,- Kč

Skanzen Březno

DVD,  2007            

 

170,- Kč