Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

Program na květen

1. 5. - 31. 5. 2024

Za orchidejemi Českého středohoří

7. 5. - 25. 8. 2024

Přijďte si prohlédnout orchideje, vzácné krásky naší přírody, v detailu na velkých fotografiích. Seznámíte se s jejich příběhy, i s tím, jak se jim daří v Českém středohoří. Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy v úterý 7. 5. v 17 hodin. Výstava potrvá do 25. 8. 2024.

Noc kostelů

7. 6. 2024

 Na akci pořádané lounskou farností v chrámu sv. Mikuláše muzeum vystaví nově získaný obraz sv. Jana Nepomuckého z odstraněného postranního oltáře.


Přednášku Oltář – srdce kostela v 21 h. přednese J. Havrlant.

Podrobnější program na www.nockostelu.cz

Bylo tu…, není tu… Příběh jednoho domu

8. 6. 2024

 Bořek Zasadil ve spolupráci s J. Tošnerem a lounským muzeem zve na další ročník výstavy historických fotografií pod širým nebem. Tentokrát na Mírovém náměstí před domem čp. 311.


V sobotu 8. června od 10 h. dějiny domu, kde bývalo knihkupectví, tiskárna, cukrárna nebo proslulý bufet, přiblíží Jaroslav Havrlant a řada lounských pamětníků.

Fotografie v dalších dnech budou vystaveny v městské knihovně.

Divé Krušné hory

17. 4. - 16. 6. 2024

  Přijďte si do muzea prohlédnout výstavu krajinářských fotografií Krušných hor od fotografa a výtvarníka Jakuba Rejenta. Snaží se přírodu zachytit v její divokosti a kráse, v detailu i v celku, od jara do zimy a od Aše až po Ústí nad Labem. Součástí expozice je také výběr textů z revue Turistický obzor (1910-1947).


XIII. Lounská Muzejní noc – Mexiko

21. 6. 2024

 Ve spolupráci s dalšími institucemi Vás opět zveme na tradiční večerní program, tentokrát na téma MEXIKO. Čekají vás přednášky o Benediktu Roezlovi, který v Mexiku sbíral orchideje, a o indiánském národu běžců, kteří pravidelně zdolávají několika set kilometrové vzdálenosti.


Lze upozornit také na komentovanou prohlídku Muzea Zkamenělý les. Pro děti je připraven program v loutkovém divadle, v galerii i v knihovně.

Na dvorku muzea vystoupí hudební soubor Mariachi Azteca de Praga a bude možné ochutnat tradiční mexické pokrmy.

Nový edukační program pro školy v lounském muzeu

Poslední únorový den přišla první třída na nově vytvořený edukační program k expozici Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera.

Akce se vydařila, další třídy se mohou hlásit na čísle 771 285 009. Vstupné je 20 Kč za osobu.

Nová muzejní expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety

Připravili jsme pro Vás expozici věnovanou fotografiím velkého turisty a fotografa Karla Goszlera (1865–1936), který po sobě zanechal na 1000 skleněných desek. Můžete se těšit na 135 krásných fotografií zachycujících náš region v letech 1890 až 1930. Expozice je rozdělena do pěti místností a v každé na Vás čeká jiné téma – Louny, Kolorované snímky, Lounsko, Portréty a spolkový život a poslední jsme nazvali Volání dálek. Seznámíte se s počátky lounské turistiky, uvidíte dobové oblečení, zaniklé stavby či proměňující se krajinu. Již při vstupu do muzea spatříte unikátní velkoformátovou fotografii o rozměrech 300x200 cm zobrazující naše město na samém sklonku 19. století s projíždějící parní lokomotivou jako symbolem pokroku.

video k výstavě Karla Goszlera zde