Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

Uzavření budovy

1. 10. - 1. 10. 2020

Od 1. října 2019 je pro veřejnost uzavřena expoziční budova – dům Sokolů z Mor (Pivovarská čp. 43) z důvodu generální rekonstrukce. Provoz muzea není  přerušen, pouze omezen – přístupná je část muzea s přírodovědnou expozicí (Pivovarská čp. 189).

ROK 1989 NA LOUNSKU

8. 10. - 1. 12. 2019

Výstava historických dokumentů vztahujících se k sametové revoluci v roce 1989 z muzejních a archivních sbírek, které dokumentují ozvuk velkých dějin na malém městě. Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Lounech připravil Jiří Matyáš. Výstava potrvá do 1. prosince 2019.  

Po stopách architekta Kamila Hilberta

15. 10. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na opakování druhé ze série komentovaných prohlídek, které muzeum letos pořádá v úterý 15. října od 17.00. Na procházce se seznámíme se stavbami, které jsou spojeny s osobností lounského rodáka a architekta Kamila Hilberta (1869–1933). Co vytvořil v našem městě na počátku kariéry?
Provází PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.  Sraz před muzeem v 17 hodin.

Mezinárodní Den Archeologie: NAKAMEN

19. 10. 2019

- primitivní technologie doby kamenné - opracování pazourků štípáním a broušení kamenných nástrojů
- oživená historie - řemesla, způsob života a boj v raném středověku
- zahájení archeologického experimentu - uskladnění obilí v různých typech obilných jam

přednáška FORENZNÍ GENETIKA ZVÍŘAT A ROSTLIN

12. 11. 2019

Od 17,00 hodin – Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR
Přednášející:
kpt. Ing. Tereza Olekšáková
Kriminalistický ústav, speciální bioložka, entomoložka
kpt. Mgr. Iva Dadáková
Kriminalistický ústav, speciální bioložka, botanička

Vstup zdarma

V posledních letech došlo k nárůstu kriminálních případů, kdy bylo nezbytné co nejpřesněji určit druh zvířete či rostliny. Jedná se zejména o případy pytláctví, krádeže zvířat, týrání zvířat, napadení člověka zvířetem, nelegálního nakládání s chráněnými druhy rostlin nebo analýzy rostlinných drog. Doposud užívané metody kriminalistické biologie již nebyly dostačující, proto vznikla tzv. nehumánní genetika, která se zabývá analýzou vzorků jiného než lidského původu. 

MLADÝ BADATEL

3. 10. - 28. 5. 2020

Kroužek se koná jednou za 14 dní a je určen pro děti ve věku 9 – 15 let.  Na kroužku je využívána badatelsky orientovaná  činnost a cílem kroužku bude rozvíjet a pěstovat v dětech přirozenou zvídavost z oblasti přírody.
Přihlásit se lze na tel. 777 580 963, emailu: macova@muzeumlouny.cz  nebo v pokladně muzea.  Přejeme příjemný školní rok a těšíme se na spolupráci.