Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

CHRÁM SV. MIKULÁŠE – KORUNA MĚSTA LOUN

9. 7. - 13. 9. 2020

500 let od položení základů a zahájení stavby kostela

Třebaže je část muzea v rekonstrukci, čeká Vás zajímavá výstava zaměřená hlavně na stavbu kostela. Unikátním exponátem budou modely lounských oltářů z roku 1700, které zapůjčilo Národní muzeum a Lounští jej budou moci ve svém městě obdivovat opět po 123 letech.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. července od 17 hodin.

Chrám sv. Mikuláše – 500 let od zahájení stavby

8. 8. - 20. 8. 2020

Zveme Vás na komentovanou prohlídku
v sobotu 8. 8. 2020 od 16 h. v muzeu (po 17 h. v kostele)

Byl autorem projektu Benedikt Rejt? Jak probíhala stavba a jak se chrám během let měnil? Výstavou i kostelem provede a s nejnovějšími výsledky historického bádání seznámí ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.

Cena prohlídky 20 Kč – začátek v muzeu.


Vzestup a pád průmyslníka Františka Hýry

13. 8. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na komentovanou prohlídku, věnovanou osobnosti mlynáře a velkoprůmyslníka Františka Hýry, majiteli lounských mlýnů, zakladateli lounského cukrovaru, vlastníku řady mlýnů v Plzni i Chrudimi, spoluzakladateli pivovaru Gambrinus a muži, za nímž přijel na návštěvu i následník trůnu korunní princ Rudolf. Hýra však přepjal své síly a vytvořil dluh ve výši 2 200 000 zlatých. Přijďte si poslechnout nevšední příběh o osudech jeho i jeho synů.
Procházka začíná ve čtvrtek 13. srpna v 17.00 před lounským muzeem.
Cena komentované prohlídky 20 Kč. Provází Martin Vostřel.

Porta Apostolorum

18. 8. 2020

úterý 4. 8. a 18. 8.

Přednáška v rámci akce Archeologické léto. NUTNO rezervovat přes:
https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto-2020/

Chrám sv. Mikuláše – 500 let od zahájení stavby

20. 8. 2020

Zveme Vás na komentovanou prohlídku
ve čtvrtek 20. 8. 2020 od 17 h. v muzeu (po 18 h. v kostele)

Byl autorem projektu Benedikt Rejt? Jak probíhala stavba a jak se chrám během let měnil? Výstavou i kostelem provede a s nejnovějšími výsledky historického bádání seznámí ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.

Cena prohlídky 20 Kč – začátek v muzeu.


POZOR změna!!!

13. 1. 2020

Ulička mezi budovami čp. 189 a čp. 43 v Pivovarské ul. uzavřena od 15. 1. 2020 z důvodu rekonstrukce
provoz muzea nepřerušen
Vstup do muzea z ulice Beneše z Loun kolem kostela Sv. Mikuláše
NUTNO obejít - viz. mapa středu města (obr.)
Děkujeme za pochopení

Osvobození 1945 – konečně mír!

7. 5. - 31. 12. 2020

ONLINE VÝSTAVA

Ústecké muzeum ve spolupráci s dalšími muzei Ústeckého kraje připravilo online výstavu Osvobození 1945 – konečně mír!

Výstava pojednává o posledních týdnech 2. světové války v Ústeckém kraji. Od této zásadní události 20. století uplyne 75 let. Výstavu si můžete prohlédnout na internetových stránkách lounského muzea do konce letošního roku.

https://online.flipbuilder.com/muzeumusti/xqff/