Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

Výroba viktoriánských vánočních dekorací

7. 12. 2019

Hravá sobota

10 – 17 hod.
Předskokan výstavy „Čas radosti, rozmilosti“.

Čas radosti, rozmilosti

10. 12. 2019

17 hod. Vernisáž

Slavnostní zahájení výstavy s pěveckým doprovodem Josefa Bláhy.

Výstava reaguje na letošní výročí 130 let založení muzea představením ženského světa na sklonku 19. století. Těšit se můžete na ukázky dobových oděvů, šperků a doplňků, ale také vánočních zvyků. Dovíte se například jak královna Viktorie a severský bůh Ódin ovlivnili tradiční podobu Vánoc. Výstava potrvá do 9. 2. 2020

VÁNOCE V MUZEU

14. 12. 2019

Od 10 do 17 hodin, adventní trhy

Muzeum společně s městem Louny vás zvou na adventní trhy, které budou zahájeny v 10 hodin před budovou muzea. Těšit se na Vás budou kejklíř, kouzelník, kovář i oslík s ovečkou. Náladu Vám zpříjemní středověká hudba, české koledy i divadelní vystoupení a na závěr ohňová show. V prostorách muzea probíhají ukázky různých řemesel, výroba a prodej drobných dárků. Dobré jídlo a pití zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Program

Příprava a ochutnávka viktoriánských vánočních pochutin

22. 12. 2019

Čtvrtá neděle adventní
10 – 15 hod.
Příprava a ochutnávka viktoriánských vánočních pochutin.
15 hod. Koncert – „Vánoční melodie“ v podání Josefa Bláhy a Marie Wiesnerové.
Doprovodný program k výstavě „Čas radosti, rozmilosti“.

Uzavření budovy

1. 10. - 1. 10. 2020

Od 1. října 2019 je pro veřejnost uzavřena expoziční budova – dům Sokolů z Mor (Pivovarská čp. 43) z důvodu generální rekonstrukce. Provoz muzea není  přerušen, pouze omezen – přístupná je část muzea s přírodovědnou expozicí (Pivovarská čp. 189).

Za krásou kamenů

1. 11. - 1. 11. 2029

Geologická expozice je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska. Díky horninám rozmanitého stáří a původu, které se nacházejí na zemském povrchu nebo které byly odkryty při geologických výzkumech a při těžbě nerostných surovin, nám toto území poskytuje obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří