Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

přednáška Sovy na Lounsku

24. 1. 2023

 Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na přírodovědnou přednášku Sovy na Lounsku, která proběhne v úterý 24. 1. 2023 od 17.00 v domě Sokolů z Mor (Pivovarská 43, Louny). Přednášet bude zoolog lounského muzea Mirek Bažant. Dozvíte se jaké sovy na Lounsku žijí v lesích i v otevřené krajině, jakým sovám se nejen v našem regionu daří, jaké jsou naopak čím dál tím víc vzácnější, jak a kde tyto druhy žijí, co je ohrožuje i proč je sýček obecný nejohroženějším ptačím druhem České republiky. Uvidíte i unikátní záběry z hnízdních budek sýčků.

13. Muzejní exkurze s přírodovědci – Zimní Ohře

28. 1. 2023

 Exkurze je pořádána ve spolupráci s Českou společností ornitologickou při příležitosti Světového dne mokřadů, jenž připadá na 2. 2.. Vypravíme se na zimní Ohři nejen za zimujícími ptáky. Sraz 28. 1. v 9.00 na návsi ve Stekníku (50.3247N, 13.6229E). Předpokládaný konec kolem 13 hod. Nutné vlastní auto k přesunům. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. S sebou dalekohled. Vstupné dobrovolné. Dotazy na telefonu 777 862 231.

Program na leden

1. 1. - 31. 1. 2023

150 let od povodně na Blšance

10. 1. - 26. 2. 2023

 Výstava se z různých pohledů věnuje katastrofální povodni na Blšance roku 1872. Připomíná dosud největší přívalovou povodeň v historii českých zemí nejen prostřednictvím dobových svědectví a konkrétních lidských osudů, ale spojuje moderní hydrologické modely s dostupnými historickými prameny a pokouší se o časoprostorovou rekonstrukci tohoto osudného květnového večera. Kromě příčin povodně jsou zde popsány následky katastrofy pro jednotlivé obce ležící na Blšance, ohlasy v dobovém tisku, informace o sesuvech a protržení rybníků a další zajímavosti. Výstava prezentuje do té doby zcela výjimečnou sérii grafik a fotografií dokumentující povodně v českých zemích. Vernisáž se koná v úterý 10. ledna od 17.00 v domě Sokolů z Mor. Navštívit ji můžete do 26. února 2023.

Drahé kameny Krušných hor

18. 1. - 19. 3. 2023

 Ametysty, jaspisy a acháty z křemenných žil v Krušných horách byly použity už za Karla IV. k výzdobě kaple na Karlštejně a Svatováclavské kaple na Pražském hradě. Každé naleziště se vyznačuje jedinečnou kresbou, složením a barevností. Přijďte se podívat na unikátní vzorky z 10 soukromých sbírek

Zaměstnanci Oblastního muzea v Lounech protestují proti ruské agresi vůči Ukrajině!

Nová muzejní expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety

Připravili jsme pro Vás expozici věnovanou fotografiím velkého turisty a fotografa Karla Goszlera (1865–1936), který po sobě zanechal na 1000 skleněných desek. Můžete se těšit na 135 krásných fotografií zachycujících náš region v letech 1890 až 1930. Expozice je rozdělena do pěti místností a v každé na Vás čeká jiné téma – Louny, Kolorované snímky, Lounsko, Portréty a spolkový život a poslední jsme nazvali Volání dálek. Seznámíte se s počátky lounské turistiky, uvidíte dobové oblečení, zaniklé stavby či proměňující se krajinu. Již při vstupu do muzea spatříte unikátní velkoformátovou fotografii o rozměrech 300x200 cm zobrazující naše město na samém sklonku 19. století s projíždějící parní lokomotivou jako symbolem pokroku.