Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

Program na říjen

1. 10. - 31. 10. 2022

Přednáška - Pravěk Lounska - PhDr. Petr Novák CSc.

5. 10. 2022

 od 17.00 v domě Sokolů z Mor


Záměrem přednášky Petra Nováka bude přiblížení vývoje osídlení v pravěku Lounska. Seznámení s formami datování archeologických nálezů a poukázání na některé aspekty kulturního vývoje. Tím, že Lounsko leží v klimaticky příznivém, úrodném kraji je možné sledovat téměř nepřetržitou kontinuitu od mladší doby kamenné i vzájemné vlivy okolních kulturních oblastí. Vstupné 40,- a snížené 20,- Kč.

Autobusem po kostelech

8. 10. 2022

 Již 8. ročník autobusového putování po kostelech tentokrát na trase: Dobroměřice – Raná – Kozly – Měrunice – Třebívlice – Želkovice – (Lahovice) – Chožov – (Nečichy). Provází Jaroslav Havrlant.

11. muzejní exkurze s přírodovědci – Nechranická přehrada od 9.00

9. 10. 2022

 od 9.00


Při další exkurzi, která se netradičně uskuteční v neděli prozkoumáme nejzajímavější části severního břehu Nechranické přehrady, které představují kompletní průřez všemi geologickými jednotkami severočeské hnědouhelné pánve (možné zajímavé nálezy). Na jižním břehu budeme pozorovat vzácné druhy severských mořských ptáků, kteří se na přehradě zastavují během tahu. Sejdeme se netradičně v neděli 9. 10. 2022 v 9 hod. na hliněném parkovišti u severního konce Nechranické přehradní hráze (50.3763N, 13.4196E). Předpokládaný konec v 15 hod. K přesunům mezi lokalitami je nutné vlastní auto. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. S sebou vhodné oblečení, obuv, svačinu a bude se hodit dalekohled. Vstupné dobrovolné. Dotazy na telefonu 777 862 231.

Výstava Pravěk Lounska

25. 6. - 9. 10. 2022

 Přijďte se podívat na nejzajímavější nálezy z Lounska! Srdečně Vás zveme na výstavu a komentované prohlídky. Na pokladně muzea je k prodeji kniha Petra Nováka Pravěk Lounska.

Výstava Památné stromy Ústeckého kraje v našem muzeu

5. 8. - 13. 11. 2022

 Autorská výstava botanika mosteckého muzea Ing. Víta Jozy – Památné stromy Ústeckého kraje se bude v našem muzeu otevírat vernisáží v pátek 5. 8. 2022 od 16 hod. V rámci vernisáže proběhne komentovaná prohlídka výstavy za účasti a s komentářem jejího autora. Plakát k výstavě naleznete v příloze. Výstava potrvá od 5.8 do 13.11. 2022.

Rozhovor v Českém rozhlase

13. 9. 2022

  Rozhovor v Českém rozhlase Vltava o výstavě  Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera s paní Jarmilou Konrádovou:

 
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/2022-09-10
 
Po měsíci už rozhovor nebude dostupný.

Zaměstnanci Oblastního muzea v Lounech protestují proti ruské agresi vůči Ukrajině!

Ohlédnutí za osobností

 Jsou lidé, jejichž životní pouť lze popsat jednostránkovým textem a na druhé straně potkáváme osobnosti, jejichž život a práce by vydaly na knížku. Do té druhé skupiny bezesporu patří PhDr. Ivana Pleinerová, CSc., která zemřela v Praze 25. srpna.

10. sobota s přírodovědci - Výrov reportáž

 Pestrý program zářijové exkurze začal na botanické lokalitě Nečemická lada, kde právě během září kvete silná populace ohrožené a zároveň krásné rostliny – hvězdnice chlumní. S hvězdnicemi i další místní květenou nás seznámila botanička Eva Požárová. Z Nečemic jsme se pak přesunuli auty k hradišti Výrov...

Nová muzejní expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety

Připravili jsme pro Vás expozici věnovanou fotografiím velkého turisty a fotografa Karla Goszlera (1865–1936), který po sobě zanechal na 1000 skleněných desek. Můžete se těšit na 135 krásných fotografií zachycujících náš region v letech 1890 až 1930. Expozice je rozdělena do pěti místností a v každé na Vás čeká jiné téma – Louny, Kolorované snímky, Lounsko, Portréty a spolkový život a poslední jsme nazvali Volání dálek. Seznámíte se s počátky lounské turistiky, uvidíte dobové oblečení, zaniklé stavby či proměňující se krajinu. Již při vstupu do muzea spatříte unikátní velkoformátovou fotografii o rozměrech 300x200 cm zobrazující naše město na samém sklonku 19. století s projíždějící parní lokomotivou jako symbolem pokroku.