Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

Program na duben

1. 4. - 30. 4. 2024

Divé Krušné hory

17. 4. - 16. 6. 2024

  Přijďte si do muzea prohlédnout výstavu krajinářských fotografií Krušných hor od fotografa a výtvarníka Jakuba Rejenta. Snaží se přírodu zachytit v její divokosti a kráse, v detailu i v celku, od jara do zimy a od Aše až po Ústí nad Labem. Součástí expozice je také výběr textů z revue Turistický obzor (1910-1947).


Na vernisáži výstavy 16.4. od 17.00 zahraje band Mnichovo Smradiště, jste srdečně zváni.

Poklady ze švartny

16. 1. - 21. 4. 2024

 Na výchozech tzv. kounovské černouhelné sloje na Kladensku a Rakovnicku těžili staří Keltové vrstvu uhelné břidlice - švartny, ze které vyráběli krásné náramky. Vrstva je unikátní i pozůstatky flóry a fauny, především žraloků, rybovitých obratlovců, krytolebců a prvotních plazů. Přijďte si prohlédnout šperky nejen z archeologických nalezišť, ale i ze současné experimentální výroby, prováděné tradiční technikou p. Jirkou Vykydalem. Výstava je doplněna rekonstrukcemi pravěkého života z období svrchního karbonu od p. Davida Bergera. Na vernisáž v úterý 16. 1. od 17.00 zve kurátor výstavy O. Janeček.

Nová muzejní expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety

Připravili jsme pro Vás expozici věnovanou fotografiím velkého turisty a fotografa Karla Goszlera (1865–1936), který po sobě zanechal na 1000 skleněných desek. Můžete se těšit na 135 krásných fotografií zachycujících náš region v letech 1890 až 1930. Expozice je rozdělena do pěti místností a v každé na Vás čeká jiné téma – Louny, Kolorované snímky, Lounsko, Portréty a spolkový život a poslední jsme nazvali Volání dálek. Seznámíte se s počátky lounské turistiky, uvidíte dobové oblečení, zaniklé stavby či proměňující se krajinu. Již při vstupu do muzea spatříte unikátní velkoformátovou fotografii o rozměrech 300x200 cm zobrazující naše město na samém sklonku 19. století s projíždějící parní lokomotivou jako symbolem pokroku.

video k výstavě Karla Goszlera zde

Nový edukační program pro školy v lounském muzeu

Poslední únorový den přišla první třída na nově vytvořený edukační program k expozici Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera.

Akce se vydařila, další třídy se mohou hlásit na čísle 771 285 009. Vstupné je 20 Kč za osobu.