Srdečně Vás zveme na následující akce:

Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační a propagační účely muzea.

MADONA – Maria s Ježíškem

23. 11. - 13. 2. 2022

Výstava prodloužena do 13. února.

Vánoční příběh nám zpřítomňují nejen betlémy s mnoha postavami, ale také zobrazení Panny Marie s Ježíškem. Tyto obrazy a sochy Bohorodičky mají mnohem delší tradici než stavění jesliček o Vánocích. Různé takové milostné sošky ověnčeny legendami jsou uctívány po celý rok, o poutích a při různých příležitostech se nesou v procesí apod. 
Přijďte si prohlédnout netradiční vánoční výstavu do našeho muzea, na které si můžete prohlédnout desítky madon z různých období, materiálů a různého ztvárnění. Nechybí ani vánoční stromek a nejen děti se mohou těšit na pohyblivý betlém pana Antonína Jaroše z Koštic. 
.

3. muzejní sobota s přírodovědci a Světový den mokřadů

29. 1. 2022

Vycházka za zimujícími ptáky podél Ohři v Žatci

Světový den mokřadů připadající na 2.2. je připomínkou důležité a nezastupitelné role všech biotopů zadržujících velké množství vody na světové ekosystémy. Oblastní muzeum v Lounech při této příležitosti a ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pořádá vycházku pro veřejnost. Vycházka za vodními ptáky, kteří zimují početně na Žateckém úseku Ohře se koná v sobotu 29. 1. 2022. Sraz je v 10h. na Husitském náměstí v Žatci. Dotazy před akcí na telefonu 777 580 963.

Příběhy madon

30. 1. 2022

 Komentovaná prohlídka


Ne 30. 1. v 16 h. 

Výstavou Madon v přízemí muzea provede kurátor ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. Prohlídka se zaměří jak na vystavené exponáty, tak na historii zobrazení Panny Marie s Ježíškem a příklady z našeho regionu. Přiblížíme si tradiční poutní místa, Svatou Horu či Klatovy, z okolí pak Ročov i Liběšice.

2021– 90 let od Všeobecné krajinské výstavy severočeské v Lounech

2021– 90 let od Všeobecné krajinské výstavy severočeské v Lounech (14. 6. - 31. 7. 1931) -  prodloužena do 2.8.1931


14. června 1931 byla v Lounech zahájena Všeobecná krajinská severočeská výstava 

Během výstavy vyšlo 5 čísel „Výstavních novin“, zde máte možnost si je v digitální podobě prohlédnout: 
Výstavní noviny č. 1-5.              

Další dokumenty k výstavě z fondu muzejní knihovny si můžete pročíst v badatelně muzea...

Nová muzejní expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera

 Připravujeme pro Vás expozici věnovanou fotografiím velkého turisty a fotografa Karla Goszlera (1865–1936), který po sobě zanechal na 1000 skleněných desek. Můžete se těšit na 135 krásných fotografií zachycujících náš region z let 1890 až 1930. 

V současné době není ještě možné expozici zpřístupnit, neboť dosud není skončeno kolaudační řízení generální rekonstrukce domu Sokolů z Mor. O datu otevření muzea Vás budeme s předstihem informovat. Jako ochutnávku jsme pro Vás připravili deset fotografií. Máte se na co těšit!