Exponát měsíce

Hvězdovka trojitá (Geastrum triplex) je saprotrofní břichatkovitá houba z čeledi hvězdovkovitých. Je to jedna z našich největších hvězdovek, která může dorůstat až do rozměrů přesahujících 10 centimetrů. Vyskytuje se na zastíněných lokalitách bohatých humusem v lesích, parcích nebo křovinách. Výskyt červenec až říjen. V teplejších oblastech celkem hojná.