Exponát měsíce

Protestantský pastor Gottlieb Tobias Wilhelm (1758-1811) nebyl přírodovědec v pravém slova smyslu. Ve znamení osvícenství chtěl přírodu zábavnou a zároveň poučnou formou přiblížit široké veřejnosti a zprostředkovat ji srozumitelně. Neprováděl vlastní výzkum, ale své znalosti získával intenzivní četbou a kontaktem s dalšími vědci. Jako syn augsburského mědirytce a nakladatele Christiana Wilhelma se brzy naučil oceňovat kvalitu mědirytu jako přirozené a detailní ilustrace. Jeho monumentální dílo „Unterhaltungen aus der Naturgeschichte“ (Pojednání o přírodní historii) vycházelo od roku 1792 s ilustracemi renomovaných rytců ( J. Hübner, Ch. F. Freyer, J. Schmuzer ). Celkový rozsah díla je  27 svazků (s celkem 1569 vyobrazeními, z toho 1551 kolorovaných mědirytin).

V knihovně Oblastního muzea v Lounech se nachází 19 svazků vydání z let 1810-1828. Ukázka je z dílu Ptáci, část 1. výtisk z roku 1818.

         
Vydání z roku 1795 je jako digitalizovaný dokument volně dostupné v Biodiversity Heritage Library :