Exponát měsíce

Džbánek řivnáčské kultury z Lenešic

Džbánky s uchem tvarovaným do hrotů, tzv. ansa lunata, připomínají srpek měsíce. Jsou typické pro středoeneolitickou řivnáčskou kulturu (kolem 3000 př. n. l.).  Při výzkumu na pozemku obecní pískovny v Lenešicích v roce 1941 byla odkryta jáma s množstvím střepů z asi dvaceti nádob. Soubory džbánků ze sídlištních jam považují archeologové za doklady picích obřadů. Foto P. Novák 2020.