Exponát měsíce

Nádoba na třech nohách z Mexika z pozůstalosti historika a diplomata Vlastimila Kybala