Exponát měsíce

HORČICKÝ Z TEPENCE, Jakub. Konfessý Katholická: Totiž: Wyznánij prawé Wijry Křestianské wsseobecnj, o Naděgi, o Lásce, o Sprawedlnosti Křestianské, o Cýrkwj Swaté ... o Swátostech ... a Kostelnjch Ceremonyjch: W řád a w gednu summu z pobožných Autorů vwedená, a na swětlo wydaná. Wytisstěná w starém Městě Pražském: v Kasspara Kargezya, 1609.


Obr. 1
Na přední desce Supralibros s erbem Martiniců, v rámečku z linek a rozvilinových pásků, s letopočtem 1610
Jaroslav Bořita z Martinic  ( 1582-1649 )

Obr. 2
Na zadní desce Supralibros  s erbem Šternberků
První manželka Jaroslava Bořity z Martinic byla Marie Eusebie, rozená ze Šternberka ( 1584-1634)
      
Obr. 3
Dedikace Jaroslavu Bořitovi z Martinic a jeho erb