Exponát měsíce

Nástěnný obraz, využívaný jako školní pomůcka, znázorňující předměty z doby kamenné, bronzové, železné, římské a křesťanské, která se dlouhá desetiletí používala na Hospodářské škole v Lounech. Vznikla kolem roku 1910 na sklonku monarchie.