Exponát měsíce

Vzkaz budoucím generacím
Nedávný nález torza dopisu ukrytého pod podlahou restaurace U Sokola z Moor

přepis:
Louny 14. listopadu 1933.
Tato podlaha parketová byla dnes zhotovena, pracoval na ní parketář J. Ladislav Kláp[i]ště, z Přelíce u Slaného, Josef Jindra Kolář z Loun
restauratérem zde byl Jos. Ulč, Kuchař ... čt Kuchař na ná.. res. v Lounech.
majitelem domu jest paní Jiřina Chýlková, rozená Tébrová, dcera J. Tébra, dlouholetého .. zde. Restauraci tuto jsme převzali dne 15.
/
Dnešního dne prodávalo se pivo světlé 10°= z Lounského pivovaru 1 litr za Kč 2,70
černý granát 12°= 1 litr za Kč 3,40
Plzeňský prazdroj 12°= 1 litr za Kč 4,40
Oběd, polévka a příkrm za Kč 6,-
ranní polévka drštková talíř 1,-
černá káva 1,30 bílá 1,50
houska 20 hal.
Kdo jedenkrát přijdete na tento zá[pis?]... považte že můj syn zde skládal celou [svou důvěru] v příští žití.
Louny 14. list. 1933
[podepsáni:] Heug. Kuchař, Josef Jindra, Ladislav Klápště podlahář [a mnozí další]