Exponát měsíce

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je brouk z čeledi vrubounovití (Scarabaeidae).
Brouk dosahuje délky kolem 30 mm. Samice kladou kolem 30 vajíček do dutin starších listnatých stromů. Vylíhlé larvy zde prodělávají 3–4letý vývojový cyklus a před zakuklením měří až 10 cm. Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach, který mu dal české rodové jméno. Silně ohrožený druh.