Exponát měsíce

Kostěný hřeben z mladší doby římské (180 - 320 n. l.) složený z destiček
spojených kovovými nýtky, rukojeť zdobí rýhy a soustředné kroužky. Nalezen
roku 1881 v jednom z kostrových hrobů v Dobroměřicích.