Exponát měsíce

Herbářová položka střevíčníku pantoflíčku ze začátku 20. století


Součástí přírodovědné sbírky Oblastního muzea v Lounech je herbář vytvořený Josefem Mayerem v letech 1905-1909. Najdeme v něm rostliny, které jsou už v dnešní době vzácné a ohrožené, jako je střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Střevíčník je orchidej s nápadnými krásnými květy. Roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, na zásaditých půdách, od nížiny do podhůří. Kvete od května do června.

 

Herbářovou položku si můžete prohlédnout v aktuálně probíhající výstavě Za orchidejemi Českého středohoří. K vidění jsou i další herbářové položky orchidejí ze sbírky našeho muzea.