Exponát měsíce

Bamberger J. : O štěpování stromů: knížka ku prospěchu a užitku venkovské mládeže české… Praha, 1835.
                           
Březen je měsícem čtenářů a knihy, je ale i měsícem začínajícího jara a zahradních prací. Muzejní knihovna má ve svých fondech také knihy zemědělského odborníka a pomologa Jakuba Bambergera.

Jakub Bamberger (1800-1861?) působil jako zemědělský sekretář barona Jakuba Wimmera*. Zabýval se zaváděním nových plodin a efektivnějšími způsoby zemědělské činnosti. Vedle teoretických úvah se věnoval také jejich ověření v praxi. Sepsal několik ovocnářských spisů, jedním je právě tisk uložený pod sign. S 5316 v knihovně našeho muzea.
*Jakub Wimmer investoval do koupě statků také na Lounsku. V roce 1788 měl již v držení Lenešice a Domoušice, v roce 1797 koupil od hraběte Arnošta Pachty statky Horní Ročov, Cítoliby a Divice.

BAMBERGER, Jakub. O sstěpowánj stromů: knjžka ku prospěchu a užitku wenkowské mládeže české, kterau sepsal Jakub Bamberger ... Praha: c.k. hospod. společ. č., 1835. 102 s., 4 l. obr. příl.

Digitalizovaný tisk