Exponát měsíce

10 000 000 000 – bankovka 10 miliard marek

Zehn Milliarden MARK, Berlin. den 15. September 1923

Jednostranná bankovka, vodoznak listy bodláku. Vysoká hodnota svědčí o hyperinflaci v Německu po 1. světové válce, kdy říšská měna nebyla krytá zlatem.