Exponát měsíce

Kalcit
Lokalita: Příbram
Vzorek pochází z bývalého Muzea Podbořany