Exponát měsíce

Kramářská písnička  :  Žertovná píseň o nynějším kroji obojího pohlaví.
Píseň humorně pojednává o módě krinolín, tedy vyztužených sukní, která vrcholila v 60. letech 19. století. Tato kramářská písnička patří do celého souboru kramářských tisků a špalíčků uložených ve sbírkovém fondu muzejní knihovny. 

Žertowná pjseň o nyněgssjm krogi obogjho pohlawj. -- W Litomyssli : tisk a náklad Jos. Bergrowé, [1856-1876]. -- [8] s. ; 110 x 85 mm. Gotika, na titulní straně obr. 45 x 60 mm ve dvojitém rámu. 
Incipit : Poslyšte panny též i mládenci ....
Nápěv: Ach já jsem člověk pod supernací

Ukázka ( přepis ) :
Žertovná píseň o nynějším kroji obojího pohlaví.

1.
Poslyšte panny též i mládenci,
chci vám zazpívat žert pro legraci,
jaká je nyní móda,
že je o tom mluvit škoda.

2.
V městě započne paráda veliká,
sotva to vzhlídne služební děvka,
hned to také musí mít,
kdyby se mělo co chtělo dít.

3.
Tu si za zimu cucku upřede,
k tomu si přidá trochu koudele,
na krinolínu shání,
aby mohla dělati paní.

4.
Pod krinolínou má kus spodničky,
na nohou roztrhané střevíčky,
prsty lezou dírou ven,
nastojte již bude soudný den.

5.
Tu si nakoupí staré obruče,
do sukně si jich kopu natluče,
nechť si je samá špína,
jenom když je to krinolína.

6.
Jsou již nám známé takové panny,
které ze sebe maškary dáli,
že z té hrozné parády,
zůstali za úsměšek všudy.

7.
Ohlédněme se na staré časy,
jak se strojili po sprostu chasy,
teď to není k poznání,
služebná aneb její paní.

( Kramářská píseň má celkem 15 slok )