Exponát měsíce

Lounská porcelánka byla vybudována na západním okraji města v roce 1950 a
zaměřovala se na produkci izolátorů pro rozvody nízkého a vysokého napětí.
V roce 1975 si připomněli 25. výročí trvání podniku a při této příležitosti
vyrobili jako upomínkový předmět i tento porcelánový talíř.