Exponát měsíce

Socha sv. Mikuláše
Gotická socha tesaná z opuky byla původně polychromovaná a snad pochází z interiéru chrámu sv. Mikuláše v Lounech (možná přímo z hlavního oltáře). Po požáru roku 1517 a stavbě nového kostela byla vložena do niky jihovýchodního opěrného pilíře, odkud měl patron kostela ochraňovat celé město. Při rekonstrukci chrámu v roce 1886 byla socha sňata a uložena v muzeu. Teprve 100 let poté lounský kameník Jiří Rusý podle ní vytvořil do výklenku repliku.