Exponát měsíce

Velká bronzová záušnice s esovitou kličkou z Panenského Týnce, 12. století.