Exponát měsíce

Laténská spona z Panenského Týnce
Maskovitou sponu s patkou v podobě beraní hlavy ukončuje vyobrazení letícího ptáka s rozepjatými, mírně stylizovanými křídly. Esovité motivy na lučíku se podobají některým keramickým kolkům z téhož období, výzdoba připomíná řecké prvky. Bronzová spona dlouhá 81 mm pochází snad z kostrového mohylového hrobu. Datována byla k přelomu 5. a 4. století př. n. l.
(foto Pavel Krásenský, kopie, originál uložen v Národním muzeu v Praze)