Přednášky

přednáška Osmičkové roky v náboženských dějinách Loun

24. 1. 2019

Od 17.00

Roky končící osmičkou (někdy i devítkou) jsou významné nejen pro celé Čechy, ale i pro naše město. Z církevního a náboženského hlediska se o je-jich zmapování pokusí ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.
Přednáška pokračuje v loňském cyklu Osudové osmičky.

vstupné 20 Kč

Přednáška Revoluce 1848

13. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. prosince se od 17 hodin uskuteční v lounském muzeu další z osmičkového cyklu přednášek. Tentokrát promluví o nepokojném roce 1848 historik Martin Vostřel. Všichni jste srdečně zváni.

přednáška Co se do knihy nevešlo

6. 12. 2018

Od 17.00

Přednáška k nově vydané knize Louny na starých pohlednicích. Návštěvníci se mohou těšit na řadu snímků, které se nakonec do publikace nevešly. Přednáší autoři.
Vstupné 20 Kč.

přednáška 100. výročí vzniku Československého státu

8. 11. 2018

Od 17.00
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku, která se zaměří na výklad událostí provázejících vznik a konstituování meziválečného Československa v letech 1918 až 1920. Jaká byla představa a realita svobodného státu?  Jakou pozici mělo meziválečné Československo v tehdejší Evropě? Přednáší historik PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

LEGIONÁŘI LOUNSKA ZA SAMOSTATNOST ČESKOSLOVENSKA

11. 10. 2018

od 17.00 komentovaná prohlídka výstavy

Přijďte si poslechnout, jak Vaši dědové bojovali za samostatný stát, prohlédnout si jejich fotografie a věci z Velké války. Výstavou Vás provede jeden z jejích autorů – Mgr. Jiří Líšťanský.
Jednotná cena 20 Kč

přednáška Svět minerálů a zkamenělin Lounska

16. 10. 2018

od 17 hodin

Zveme Vás na přednášku, jež by měla přiblížit bohatou geologickou historii regionu a zajímavosti ze světa minerálů a zkamenělin, které lze na Lounsku najít a které tuto oblast proslavily ve světě. Přednáší RNDr. Vlastislav Vlačiha.
Vstup 20 Kč.

přednáška Svět minerálů a zkamenělin Lounska

20. 9. 2018

od 17 hodin

Zveme Vás na přednášku, jež by měla přiblížit bohatou geologickou historii regionu a zajímavosti ze světa minerálů a zkamenělin, které lze na Lounsku najít a které tuto oblast proslavily ve světě. Přednáší RNDr. Vlastislav Vlačiha.
Vstup 20 Kč.

Komentovaná prohlídka výstavy NEŽ PŘIJELY TANKY

6. 9. 2018

Od 17 hodin
Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy NEŽ PŘIJELY TANKY..., která pojednává o roce 1968 na Lounsku. Provede Vás autor výstavy Jiří Matyáš. Běžné vstupné. 

přednáška Osudové osmičky: ROK 1968 NA LOUNSKU

21. 8. 2018

od 17.00

Přesně před padesáti lety vtrhly do Československa invazní jednotky pěti států Varšavské smlouvy. Přednáška popíše vývoj obrodného procesu v roce 1968 na Lounsku a zamyslíme se i nad otázkami, proč invazní jednotky přijely, či bylo-li možno v projektu Pražského jara pokračovat i po invazi. Druhou přednášku v rámci cyklu Osudové osmičky přednese PhDr. Jiří Matyáš. Vstupné 20,- Kč.

přednáška BARVITÝ ISLÁM

14. 6. 2018

Od 17 hodin

Život muslimů v zemích Hedvábné stezky skrýval nepřeberné množství podob. Jejich připomenutí nám pomůže vidět barvitost také současného islámu, zejména jeho proměny v Evropě v posledních sedmi dekádách. Představí je Mgr. Kateřina Děkanovská, Ph.D., religionistka, pedagožka a badatelka v oblasti mezináboženské spolupráce.

vstupné 20 Kč

Komentovaná prohlídka výstavy Pahorkatina Džbán

12. 6. 2018

Od 17.00 doprovodná akce k výstavě
Komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem Mgr. Miroslavem Černým.
Vstupné 20 Kč.

přednáška Osudové osmičky

10. 5. 2018

Od 17.00

Třicetiletá válka a Louny         
Před
400 lety začala třicetiletá válka, která zásadním způsobem poznamenala dějiny i osud našeho města. První přednášku v rámci cyklu Osudové osmičky přednese PhDr. Bohumír Roedl. Vstupné 20 Kč.

Spolkový život v Lounech III. – Zábavní a stolní společnosti aneb jak se lounští bavili

26. 4. 2018

Od 17.00

Přednáška k nově vydané knížce Martina Vostřela. Lounští měšťané se dokázali výborně bavit. Založili si celou řadu dosud neznámých stolních společností, jako byly Obec Chroustovice, Obec Kudláčkovice, baráčníci nebo stolní společnost Houba. Nejen o nich bude naše vyprávění.

přednáška BUDDHISMUS - HISTORIE A SOUČASNOST

3. 5. 2018

Od 17 h.
Při cestách na Dálný východ se Evropané odedávna setkávají se zcela jiným pohledem na svět. Jedním z nejrozšířenějších je buddhismus. Jeho zenovou podobu představí učitel Jiří Hazlbauer, opat Zenového centra ve Vrážném. Přednáška volně navazuje na unikátní výstavu Od Alexandra k Čingischánovi.

vstupné 20 Kč

Spolkový život v Lounech II. – Louny jako bašta češství

22. 3. 2018

od 17.00

Přednáška k nově vydané knížce Martina Vostřela. Podíváme se na vznik nacionalismu i jeho projevy ve společnosti. Louny byly českým městem na česko-německé jazykové hranici a výrazně pomáhaly českým menšinám na severozápadě Čech.
Vstupné 20 Kč.

přednáška Košíky a batiky z centra černé Afriky

5. 4. 2018

Od 17 hodin
Zveme na přednášku afrikanistky Marie Imbrové o tradičním africkém košíkářství v Ghaně, Zimbabwe a Botswaně zaměřenou na tradici místní výroby, která zaniká pod globálním tlakem umělohmotných nádob. K prodeji bude i nabídka 30 původních košů dovezených z uvedených zemí a další řemeslné výrobky.
Vstup 20 Kč.

Přednáška Pravá Kuba

6. 3. 2018

Součástí bude i možnost ochutnávky kubánských rumů!

Od 17 hodin se v Oblastním muzeu v Lounech uskuteční přednáška Slávky Chrpové, šéfredaktorky časopisu Cykloturistika. Cyklocestovatelská multimediální přednáška bude doprovázena tancem na téma Pravá Kuba. Přijďte se také podívat, zda se Kuba mění opravdu tak rychle, jak se nám jeví ze středu Evropy. Slávka Chrpová také zatančí tanec mambo a připraví ochutnávku kubánských rumů. Do muzea jste srdečně zváni.

přednáška Spolkový život v Lounech I.

22. 2. 2018

Od 17 hodin
Dovolujeme si Vás pozvat na první ze série tří přednášek k nově vydané knížce Martina Vostřela. Přednáška se zaměří na historii Sokola, počátky turistiky, ale také na nová sportovní odvětví, která se v té době začala objevovat. Některá známe dodnes, jiná nás velmi překvapí a spíše pobaví.
Jednotné vstupné 20 Kč.