Přednáška - Pravěk Lounska - PhDr. Petr Novák CSc.

od 17.00 v domě Sokolů z Mor

Záměrem přednášky Petra Nováka bude přiblížení vývoje osídlení v pravěku Lounska. Seznámení s formami datování archeologických nálezů a poukázání na některé aspekty kulturního vývoje. Tím, že Lounsko leží v klimaticky příznivém, úrodném kraji je možné sledovat téměř nepřetržitou kontinuitu od mladší doby kamenné i vzájemné vlivy okolních kulturních oblastí. Vstupné 40,- a snížené 20,- Kč.