Kontakt

Stanislava Profousová

Knihovnice, kurátorka sbírkového fondu :  staré tisky a rukopisy, kramářské tisky

Tel. :  415 652 456

E-mail: knihovna@muzeumlouny.cz

Knihovna Oblastního muzea v Lounech           Pivovarská 28, 440 01   Louny