Kontakty

Adresa: Pivovarská 28, 440 01 Louny
Telefon: ústředna   415 652 456
skanzen    777 828 804
pokladna   771 285 009
E-mail: info@muzeumlouny.cz
Web: www.muzeumlouny.cz

Fakturační údaje:

Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Pivovarská 28
440 01 Louny

IČ 00360716
DIČ CZ00360716

číslo účtu 131-1534210277/0100  nejsme plátci DPH

Muzeum

PhDr. et JUDr. Jiří Matyáš

ředitel
reditel@muzeumlouny.cz

Jana Husáková

ekonomka
husakova@muzeumlouny.cz

Veronika Škuthanová

dokumentátor
skuthanova@muzeumlouny.cz

Ivana Svobodová

mzdová účetní
svobodova@muzeumlouny.cz

Pokladna

rezervace prohlídek, informace
pokladna@muzeumlouny.cz
tel.   771 285 009

Historické oddělení

Mgr. Anastázie Ryšková

oddělení archeologie - mateřská dovolená
dohled zemních prací
archeolog@muzeumlouny.cz

Bc. Tomáš Prokopec

oddělení archeologie - zástup za mateřskou dovolenou
dohled zemních prací
archeolog2@muzeumlouny.cz

ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.

oddělení starších dějin
havrlant@muzeumlouny.cz

PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.

oddělení novodobých dějin
vostrel@muzeumlouny.cz

Přírodovědné oddělení

Ing. Lenka Velíšková

oddělení geologie - mateřská dovolená
macova@muzeumlouny.cz

Ing. Oldřich Janeček

oddělení geologie - zástup za mateřskou dovolenou
geolog@muzeumlouny.cz

RNDr. Barbora Čepelová

oddělení botaniky a zoologie
botanik@muzeumlouny.cz
telefon: 777 466 164

Knihovna

Stanislava Profousová

knihovnice
knihovna@muzeumlouny.cz

Konzervátor

MgA. Markéta Kynclová

vedoucí konzervátorské dílny
kynclova@muzeumlouny.cz

Vlastimil Ajksner

asistent konzervátora, výstavní technik
ajksner@muzeumlouny.cz

Archeologický skanzen Březno u Loun