Srdečně Vás zveme na následující akce:

JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY ( Od Masopustu po Velikonoce)

6. 2. - 8. 4. 2018

Muzeum pro Vás připravilo, společně s lektorkami Klubu lidové tvorby Praha, výstavu s názvem: JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY. Malým i velkým návštěvníkům představíme lidové zvyky počínaje masopustním veselím a konče největšími svátky jara Velikonocemi. Společně se ponoříme do pradávných lidových tradic, slavností i svátků, které naši předkové dodržovali. 
Jste srdečně zváni.

Foto Vernisáž
Foto Výstava

Poslanci na Říšské radě ve Vídni za lounský volební obvod

13. 2. - 15. 4. 2018

Muzeum pořádá ve spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova ústavu Akademie věd výstavu Poslanci na Říšské radě ve Vídni za lounský volební obvod. Kteří poslanci a jak zastupovali město Louny v parlamentu za časů mocnáře? Jakým způsobem byli nominováni? A jak tehdy vůbec probíhaly parlamentní volby? Odpovědi na tyto otázky přiblíží výstava.
Všichni jste srdečně zváni.

Příroda Českého středohoří v kresbách Petra Nesvadby

27. 2. - 8. 4. 2018

České středohoří patří mezi přírodovědně nejcennější lokality v České republice. Pestrá krajina poskytuje vhodné prostředí pro život celé řadě ohrožených a vzácných druhů. Na výstavě si můžete prohlédnout nádherné kresby těchto rostlin a živočichů, doplněné trojrozměrnými exponáty.

ŽIVÁ KUŘÁTKA

20. 3. - 6. 4. 2018

Živá velikonoční kuřátka se na Vás opět těší v lounském muzeu. Přijďte se podívat na živou velikonoční výzdobu :)

JARILO

31. 3. 2018

od 10.00 do 16.00
Zveme vás do Archeoskanzenu Březno. Přijďte spolu s Germány a Slovany zahájit letošní sezonu, oslavit příchod jara, vypískat zimu, zahájit archeologický experiment, postavit kurník, ochutnat kvas, osít zahrádky a užít si sobotu..

přednáška Košíky a batiky z centra černé Afriky

5. 4. 2018

Od 17 hodin
Zveme na přednášku afrikanistky Marie Imbrové o tradičním africkém košíkářství v Ghaně, Zimbabwe a Botswaně zaměřenou na tradici místní výroby, která zaniká pod globálním tlakem umělohmotných nádob. K prodeji bude i nabídka 30 původních košů dovezených z uvedených zemí a další řemeslné výrobky.
Vstup 20 Kč.

FILMOVÁ PROJEKCE Z FESTIVALU „JEDEN SVĚT“

13. 4. 2018

od 17.00
Azurová (Blue)
Obrazově působivý dokument ukazuje nejen dopady lidské činnosti na ekosystém oceánů, ale také možnosti, jak moře před námi samými chránit. Po filmu následuje diskuze s Helenou Škrdlíkovou z Czech Zero Waste o životě bez odpadu.
Vstupné na projekci: 60 Kč na osobu, zlevněné vstupné pro děti, studenty a seniory 40 Kč

PRALESY

17. 4. - 3. 6. 2018

Výstava výtvarných prací ze soutěže Pralesy, vyhlášené Ekocentrem Dymnivka při DDM Postoloprty na téma ochrany tropických deštných lesů.

ZEMĚ JE ZE MĚ

20. 4. 2018

U příležitosti oslav světového Dne Země pořádáme v pátek 20.4. ve spolupráci s Ekocentrem Dymnivka při DDM Postoloprty, SOŠ a OA G. F. Fajtla osvětovou akci s názvem "Země je ze mě", kterou iniciovalo a finančně zaštítilo Město Louny. Pro skupiny žáků jsou připraveny hravé dovednostní úkoly zaměřené především na odpady a obaly  (např. stanoviště odpadové zajímavosti a rekordy, život a smrt elektrozařízení a co dál,  mobily a co je za nimi, proč síťovku, živý tkalcovský stav apod.).
Přihlašovat se můžete telefonicky nebo e-mailem: 777256187, eko.dymnivka@seznam.cz

JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY - výstava

Fotogalerie

RUKODĚLNÁ SOBOTA II

sobota 17. 3.

Fotogalerie

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

21. - 22. 3.
FOTOGALERIE

KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

3. 1. - 27. 6. 2018

Máte šikovné ruce? Přijďte se naučit háčkovat, plést i vyšívat. Muzeum pořádá zájmový kroužek ručních prací pro děti i dospělé. Setkání probíhají každou středu od 15:30 do 16:30. Zájemci se mohou hlásit v pokladně muzea, na email: husakova@muzeumlouny.cz nebo na tel. 778470279. Více informací v pokladně muzea a na uvedeném mailu a telefonu.