Služby badatelům

Výpůjční doba knihovny:
Po předchozí dohodě ( z důvodu umístění velké části knihovního fondu v depozitáři mimo hlavní budovu ).

Ptejte se knihovny