Exponát měsíce

Dýka únětické kultury starší doby bronzové s rytou výzdobou.