Exponát měsíce

Neúplný otisk těla ryby v opuce bělohorsko-malnického souvrství z neznámé lokality (asi staré lomy na Lounsku?)