Exponát měsíce

Střevlík Ullrichův (Carabus ullrichii)

Tento střevlík o velikosti 20-35 mm žije na okrajích lesů, v hájích, keřovitých plochách, na pastvinách, polích, loukách, zahradách a v lomech. Nachází se většinou pod kameny a pod dřívím. V ČR se vyskytuje od nížin do pahorkatin a patří mezi ohrožené druhy.