Knihovna


Muzejní knihovna

Muzejní knihovny jsou mezi běžnými knihovnami výjimečné svými historickými, regionálními a specializovanými fondy a spolu s knihovnami archivů slouží jako základní paměťová centra daného regionu.
Jsou samostatnými odděleními muzea, rovnocennými ostatním sbírkovým oddělením.