Muzejní sbírky

Lounské muzeum od počátku sbíralo předměty především historického, archeologického a etnografického charakteru. Své místo tu měly knihy i fotografie a někdy byl do muzejních sbírek řazen i starý městský archiv. Po druhé světové válce se oddělil archiv, zato však muzeum začalo sbírat také přírodniny a soudobé umělecké předměty (než se osamostatnila galerie). V roce 1961 mělo muzeum tři oddělení: přírodovědy, pravěku a feudalismu, kapitalismu a socialismu. Stále však byly předměty všech druhů číslovány jednotnou číselnou řadou. Teprve v roce 1975 byla sbírka muzea rozčleněna do jedenácti skupin podle jejich charakteru: archeologie, historie, numismatika, dějiny socialismu, historická fotografie, etnografie, staré tisky, Lunensia, geologie, botanika a zoologie.
Naše sbírky jsou stále rozšiřovány – dary, nákupy i vlastním sběrem. Vždy preferujeme vztah k našemu regionu – lounskému okresu. Jen výjimečně se u nás najdou předměty pocházející i z dalekých exotických zemí.

PŘÍRODOVĚDNÉ SBÍRKY

Součástí přírodovědných sbírek dnešního Oblastního muzea v Lounech je sbírka geologická, botanická a zoologická. Jedná se o kolekci přírodnin různého původu a stupně použití pro badatelskou činnost...

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SBÍRKY

Tato skupina předmětů bývá chápána za základ muzejních sbírek. Je rozdělena do šesti menších částí: archeologie, historie, etnologie, numismatika, historická fotografie a dějiny současnosti. V zásadě sem patří i dvě sbírky spravované v rámci knihovny (Lunensia a staré rukopisy a tisky), o nichž bližší informace naleznete zde. http://www.muzeumlouny.cz/o-knihovne