SPOLEČENSKOVĚDNÍ SBÍRKY

ARCHEOLOGIE

Již od dob „Spolku musejního v Lounech“, založeného v roce 1889, byl kladen důraz na získávání archeologického materiálu. Zdrojem byly jednak „vykopávky na vlastní náklad“, ale také výkup i dary od soukromých sběratelů a ze školních sbírek, které v tomto období měly nahradit vlastní muzeum...

ETNOLOGIE

Sbírka Etnologie patří k nejmladším v lounském muzeu. Vznikla v roce 1993 a v současné době zahrnuje 353 inventárních čísel...

DĚJINY SOUČASNOSTI

Sbírka Dějin současnosti měla zajímavý osud. Vznikla v roce 1984 jako Dějiny socialismu. Proto je nejstarší část sbírek směřována tímto směrem. V devadesátých letech došlo k přejmenování na Dějiny současnosti...

NUMISMATIKA

Nejpočetnější sbírka muzea je numismatická. Obsahuje téměř pět tisíc položek. Zahrnuje nejen platidla – mince a bankovky, ale i odznaky, medaile, plakety, řády a vyznamenání...

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE

Od počátku lounské muzeum fotografie nejen sbíralo, ale také pořizovalo nové snímky.  Dodnes jsou cennou součástí sbírky fotografie regionálních památek...

HISTORIE

Jednou z nejdůležitějších skupin předmětů lounského muzea jsou historické sbírky. Obsahují věci z velmi pestré škály oborů a materiálu...