SPOLEČENSKOVĚDNÍ SBÍRKY

ARCHEOLOGIE

Již od dob „Spolku musejního v Lounech“, založeného v roce 1889, byl kladen důraz na získávání archeologického materiálu. Zdrojem byly jednak „vykopávky na vlastní náklad“, ale také výkup i dary od soukromých sběratelů a ze školních sbírek, které v tomto období měly nahradit vlastní muzeum...

ETNOLOGIE

Sbírka Etnologie patří k nejmladším v lounském muzeu. Vznikla v roce 1993 a v současné době zahrnuje 353 inventárních čísel...

HISTORIE

Jednou z nejdůležitějších skupin předmětů lounského muzea jsou historické sbírky. Obsahují věci z velmi pestré škály oborů a materiálu...

DĚJINY SOUČASNOSTI

Sbírka Dějin současnosti měla zajímavý osud. Vznikla v roce 1984 jako Dějiny socialismu. Proto je nejstarší část sbírek směřována tímto směrem. V devadesátých letech došlo k přejmenování na Dějiny současnosti...

NUMISMATIKA

Nejpočetnější sbírka muzea je numismatická. Obsahuje téměř pět tisíc položek. Zahrnuje nejen platidla – mince a bankovky, ale i odznaky, medaile, plakety, řády a vyznamenání...

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE

Od počátku lounské muzeum fotografie nejen sbíralo, ale také pořizovalo nové snímky.  Dodnes jsou cennou součástí sbírky fotografie regionálních památek...

PÍSEMNOSTI

 Podsbírka Písemnosti je v muzeu hojně zastoupená a nejstarší předměty jsou ve vlastnictví muzea již od konce 19. století. Písemnosti byly členěny podle stáří. Ty, které vznikly před rokem 1918, byly součástí sbírky Historie, písemnosti po roce 1918 byly uloženy ve sbírce Dějin současnosti...

TEXTIL

 Nově vytvořená sbírka textilu vznikla z potřeby vyčlenit předměty vyrobené z kožených a textilních materiálů, které vyžadují specifické podmínky uchování. Kromě oděvů, klobouků, bot a různých doplňků (tašky, kabelky, peněženky, pásky, slunečníky) je sbírka určená také pro církevní paramenta, prapory a různý bytový textil...

NÁSTROJE A PŘÍSTROJE

 Nová podsbírka Nástroje a přístroje je vymezena jako podsbírka, která v budoucnu integruje sbírkové předměty dosud sbírané v několika skupinách podsbírek Dějin současnosti, Etnografie a Historie, tzn. navazuje na starší sbírkotvornou činnost, sahající až k počátkům muzea...