HISTORIE

Jednou z nejdůležitějších skupin předmětů lounského muzea jsou historické sbírky. Obsahují věci z velmi pestré škály oborů a materiálu: sochy i obrazy, textil, různé řemeslnické nářadí a přístroje, hudební nástroje, keramické, skleněné či kovové nádoby apod. Základem sbírky byly dary již z počátku fungování muzea rozmnožené po roce 1895 o předměty sbírané pro velkolepou Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze, jejich majitelé je již nepotřebovali a lounskému muzeu darovali. Jen zcela výjimečně muzeum starožitné věci kupovalo (např. umělecké sbírky lounského stavitele Františka Hiekeho).
Lounské muzeum se může pochlubit především krásnou sbírkou militarií s řadou chladných i palných zbraní z doby od husitských válek po 2. světovou válku. Dále zde najdeme krásné cechovní truhly a ferule, prapory, historický nábytek, pokrývky hlavy a mnoho dalšího. Mezi písemnostmi jsou nejen různé staré pozvánky a plakáty dokládající bohatý spolkový život města a okolí, ale i korespondence s významnými osobnostmi, staré mapy atd.