NUMISMATIKA

Nejpočetnější sbírka muzea je numismatická. Obsahuje téměř pět tisíc položek. Zahrnuje nejen platidla – mince a bankovky, ale i odznaky, medaile, plakety, řády a vyznamenání, kovové známky a různou drobnou dekorativní plastiku z oboru faleristiky.
Již starosta P. P. Hilbert a učitel K. Kučera darovali muzeu své sbírky mincí a papírových bankovek. Později ve 30. letech 20. století numismatickou sbírku v muzeu uspořádal lenešický řídící učitel Jeroným Šubrt. Jeho inventář či katalog, pokud nějaký vzniknul, se bohužel ztratil nebo nedochoval. Zato příruční muzejní knihovna získala v té době množství numismatické literatury a od Aloise Hilberta byla zakoupena sbírka papírových peněž. Rozsáhlou numismatickou sbírku, původně patrně z pozůstalosti účetního Antonína Merze, ale snad i ze staré muzejní sbírky, převzalo muzeum od lounské spořitelny roku 1964. V letech 1982–1983 lounskou sbírku určoval zejména MUDr. Vojtěch Darebník z plzeňského muzea (částečně také V. Kuttan a M. Kozáková).