DĚJINY SOUČASNOSTI

Sbírka Dějin současnosti měla zajímavý osud. Vznikla v roce 1984 jako Dějiny socialismu. Proto je nejstarší část sbírek směřována tímto směrem. V devadesátých letech došlo k přejmenování na Dějiny současnosti. Soubor zahrnuje rozličné předměty spojené s lidskou činností od vzniku republiky do současnosti. Sbírka je poměrně rozsáhlá a v polovině roku 2017 obsahuje 3683 inventárních čísel. Dělí se do šesti skupin – domácnost, fotografie, písemnosti, školu, textil a různé. Ze zajímavých předmětů zmiňme cestovní kufr a plastiku sochy cestovatele Benedikta Roezla nebo předměty, které si ze svých cest po Americe přivezl historik Vlastimil Kybal. Rozsáhlá je sbírka školních nástěnných obrazů či panenek.