PŘÍRODOVĚDNÉ SBÍRKY

BOTANIKA

Součástí botanické sbírky je herbář cévnatých rostlin s cca 1.700 položkami. Rostliny v herbáři pocházejí převážně ze sběrů v České republice a byly získávány pro muzejní sbírku v letech 1989 – 1992 a později od roku 2001 do současnosti...

ZOOLOGIE

Zoologická sbírka zahrnuje 26 dermoplastických preparátů (vycpanin) ptáků a savců, převzatých ze starých školních sbírek. Kvalitnější je však entomologická sbírka, která byla vytvářena od roku 1984...

GEOLOGIE

Z geologie jsou nejrozsáhlejší sbírky hornin, nerostů a zkamenělin, čítající přes 2500 inventárních čísel. Předměty byly získány především terénními sběry a z geologických vrtů nemalou část však tvoří také staré sbírky škol a muzeí...