BOTANIKA

Botanická a zoologická sbírka je součástí sbírek dnešního Oblastního muzea v Lounech poměrně krátkou dobu ve srovnání s ostatními sbírkami muzea, které byly vytvářeny už od roku 1889, kdy bylo založeno Městské muzeum Louny. V počátečním období existence muzea byl kladen spíše důraz na hmotné památky lidských kultur, než na přírodovědné sbírky.
Součástí botanické sbírky je herbář cévnatých rostlin s cca 1.700 položkami. Uspořádání herbářových položek je podle systému v Květeně ČR (Academia) a pro větší přehlednost jsou ve sbírce jednotlivé rody v rámci každé čeledě řazeny abecedně. Rostliny v herbáři pocházejí převážně ze sběrů v České republice a byly získávány pro muzejní sbírku v letech 1989 – 1992 a později od roku 2001 do současnosti. V roce 1989 získalo muzeum do botanické sbírky celkem 40 exemplářů hub, převážně lokálně se vyskytujících zástupců rodu Geastrum (hvězdovka) a jim příbuzných taxonů sbíraných v okolí Loun. Samostatnou součástí botanické sbírky se stal v roce 1990 starý herbář, který obsahuje 148 herbářových položek rostlin sbíraných v letech 1905 – 1909 na území Doupova.