ZOOLOGIE

Zoologická sbírka zahrnuje 26 dermoplastických preparátů (vycpanin) ptáků a savců, převzatých v roce 2006 ze starých školních sbírek. Kvalitnější je však entomologická sbírka, která byla vytvářena od roku 1984 do roku 1992 a v pozdějším období od roku 2015 do současnosti. Tato sbírka představuje v současné době cca 1.800 exemplářů brouků z 27 čeledí.