přednáška Tajemným světem Mexika

Od 17.00

Prof. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. je vynikajícím českým etnologem, historikem, amerikanistou a dobrodruhem. Zabývá se také překlady poezie, mýtů a legend indiánských etnik Latinské Ameriky. V roce 2018 obdržel za své zásluhy o rozvoj česko-mexických vztahů nejvyšší mexické státní vyznamenání pro cizince „Řád aztéckého orla“. Ve své přednášce nám přiblíží Mexiko, jak jej poznal při řadě svých expedic v předchozích třech desetiletích. Vyprávění bude protkáno řadou zajímavých historek. Vstupné 20 Kč.