přednáška 100. výročí vzniku Československého státu

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku konanou ve čtvrtek 8. listopadu od 17.00, která se zaměří na výklad událostí provázejících vznik a konstituování meziválečného Československa v letech 1918 až 1920. Jaká byla představa a realita svobodného státu?  Jakou pozici mělo meziválečné Československo v tehdejší Evropě? Přednáší historik PhDr. Michal Pehr, Ph.D.