přednáška FORENZNÍ GENETIKA ZVÍŘAT A ROSTLIN

Út 12. 11. od 17,00 hodin – Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR

FORENZNÍ GENETIKA ZVÍŘAT A ROSTLIN

Přednášející:
kpt. Ing. Tereza Olekšáková
Kriminalistický ústav, speciální bioložka, entomoložka
kpt. Mgr. Iva Dadáková
Kriminalistický ústav, speciální bioložka, botanička

Vstup zdarma

Přednáška proběhne ve velkém zasedacím sále radnice v Lounech - Mírové náměstí 35.

V posledních letech došlo k nárůstu kriminálních případů, kdy bylo nezbytné co nejpřesněji určit druh zvířete či rostliny. Jedná se zejména o případy pytláctví, krádeže zvířat, týrání zvířat, napadení člověka zvířetem, nelegálního nakládání s chráněnými druhy rostlin nebo analýzy rostlinných drog. Doposud užívané metody kriminalistické biologie již nebyly dostačující, proto vznikla tzv. nehumánní genetika, která se zabývá analýzou vzorků jiného než lidského původu.  

Ing. Tereza Olekšáková vystudovala obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a obor zootechnika na České zemědělské univerzitě. V Kriminalistickém ústavu působí od roku 2017. V rámci své znalecké činnosti se podílí na zkoumáních v oblastech forenzní genetika zvířat, forenzní entomologie a biologie. Je členkou pracovních skupin ENFSI Animal, Plant and Soil Traces a European Association of Forensic Entomology (EAFE). Je spoluřešitelem několika projektů v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra.  

Mgr. Iva Dadáková vystudovala obor botanika a učitelství biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2017 působí v Kriminalistickém ústavu, kde vykonává znaleckou činnost v oblastech forenzní biologie, botanika a genetika rostlin. Je členkou pracovní skupiny ENFSI Animal, Plant and Soil Traces. V současné době se podílí na řešení projektu v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra.