přednáška Sovy na Lounsku

Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na přírodovědnou přednášku Sovy na Lounsku, která proběhne v úterý 24. 1. 2023 od 17.00 v domě Sokolů z Mor (Pivovarská 43, Louny). Přednášet bude zoolog lounského muzea Mirek Bažant. Dozvíte se jaké sovy na Lounsku žijí v lesích i v otevřené krajině, jakým sovám se nejen v našem regionu daří, jaké jsou naopak čím dál tím víc vzácnější, jak a kde tyto druhy žijí, co je ohrožuje i proč je sýček obecný nejohroženějším ptačím druhem České republiky. Uvidíte i unikátní záběry z hnízdních budek sýčků.
 

Mirek Bažant o přednášce: "Přednáška shrne moji práci na poznání a ochraně sov v širším regionu Lounska, které se věnuji posledních 6 let. Během této doby jsem se zabýval ochranou a monitoringem kriticky ohrožených sýčků obecných, monitoringem kalousů ušatých i kriticky ohrožených sov pálených v obcích ve velké části otevřené nelesní krajiny severních Čech. Kromě toho jsem také v poslední dvou letech monitoroval lesní druhy sov v přírodním parku Džbán. Všechna tato témata se Vám pokusím zprostředkovat zábavnou formou plnou fotek, videí a příběhů."