Zkamenělý les

Expozice Zkamenělý les, v historické baště vnějšího opevnění města u Žatecké brány, představuje reprezentativní sbírku fosilních zkamenělých dřev převážně z Lounska a jeho širšího okolí (Podbořanska, Rakovnicka, Žatecka, Slánska), ale i Mostecké hnědouhelné pánve a Doupovských hor. Malá část pochází z různých světových lokalit. Sbírku vybudovala skupina sběratelů a nadšenců sdružených ve spolku Araukarit, jejím základem jsou celoživotní sběry lounského rodáka MUDr. Bořka Zasadila. Muzeum bylo pro veřejnost otevřeno 5. 6. 1999. Na konci roku 2020 Zkamenělý les převzalo Oblastní muzeum v Lounech.
Vystaveno je zde přes 400 vzorků zkamenělých dřev, větví a kořenů starých až 350 milionů let, zčásti v přírodním stavu, zčásti naleštěných. Nechybí unikáty jako otisky listů, zkamenělé šišky, dřeva provrtaná dřevokazným hmyzem, fosilní pryskyřice, krystaly minerálů v dutinách kmenů. Nejzajímavějším exponátem je velký kmen prokřemenělého třetihorního kmene kaštanovníku z pískovny ve Velké Černoci, se zachovalou hnízdní dutinou s vletovými otvory datla. Z Mradic pocházejí kusy rozlámaného, velkého, třetihorního, kalcifikovaného kmene vytažené přímo z koryta Ohře.

Popis fotek
ZK1
Pohled do přízemí expozice. Foto Z. Mládek
ZK2
Pohled do 1.patra expozice. Foto Z. Mládek
ZK3
Nejzajímavější vzorek expozice – prokřemenělé dřevo třetihorního kaštanovníku z pískovny ve Velké Černoci, se zachovalou hnízdní dutinou datla
ZK4
Kusy třetihorních kalcifikovaných kmenů vytažených z koryta Ohře u Mradic
ZK5
Velký leštěný prokřemenělý permokarbonský kmen ze Stachova u Blšan
ZK6
Pohled do expozice v 1. patře
ZK7
1,5 m vysoký kmínek druhohorní stromovité kapradiny Tempskya z lomu Pecínov u Nového Strašecí
ZK8
Leštěná prokřemenělá permokarbonská dřeva z Manětína