Muzejní knihovna

Základní knihovna se specializovanými fondy evidovaná MK ČR 3337/2002

Sigla knihovny  LNE301


Muzejní knihovny jsou mezi běžnými knihovnami výjimečné svými historickými, regionálními a specializovanými fondy a spolu s knihovnami archivů slouží jako základní paměťová centra daného regionu. Jsou samostatnými odděleními muzea, rovnocennými ostatním sbírkovým oddělením.

Knihovna a badatelna poskytuje prezenční výpůjční služby z odborného fondu knihovny i ze sbírkových fondů muzea.


Knihovna Oblastního muzea v Lounech spolupracuje se Souborným katalogem ČR a digitální knihovnou Manuscriptorium.


Digitalizace fondů knihovny

Oblastní muzeum v Lounech v roce 2017 prostřednictvím projektu VISK 6, podporovaného Ministerstvem kultury České republiky, začalo digitalizovat unikátní tisky a rukopisy ze svých sbírek.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

V evropské digitální knihovně Manuscriptorium 
jsou zpřístupněny digitalizované vybrané tisky a rukopisy z našich sbírek

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.


Knihy digitalizované v roce 2017

Knihy digitalizované v roce 2018 

Knihy digitalizované v roce 2019

Knihy digitalizované v roce 2020

Seznam digitalizovaných knih