14. června 1931 byla v Lounech zahájena Všeobecná krajinská severočeská výstava

Během výstavy vyšlo 5 čísel „Výstavních novin“, zde máte možnost si je v digitální podobě prohlédnout: 
Výstavní noviny č. 1-5.              

Další dokumenty k výstavě z fondu muzejní knihovny si můžete pročíst v badatelně muzea:

Všeobecná krajinská výstava severočeská v Lounech : výstavní věstník č. 1-10.  redaktor K. Jilma. Louny : Výstavní výbor, [1930-1931] : (Gottschalk a Štěpán). 

Katalog a památník Všeobecné krajinské výstavy severočeské v Lounech: 14. červen - 31. červenec 1931 : pod protektorátem vlády Československé republiky. Louny : Ústřední výbor všeobecné krajinské výstavy severočeské v Lounech, 1931. 

Almanach města Loun a výstavy: adresář obchodů, živností a průmyslu. V Lounech : Magistrála, 1931.
 
Louny, místo výstavy severních Čech 1931 / K. Jilma. -- In: Ročenka Spořitelny města Loun. -- s. 75-77. -- Louny : Spořitelna města Loun, 1931.

Před 130 lety, v roce 1891, se v Praze konala Všeobecná zemská výstava. Zajímá Vás, co z našeho regionu se tenkrát vystavovalo? Také o této výstavě nabízí více informací jeden z titulů v muzejní knihovně: 

Lounsko na zemské jubilejní výstavě království Českého: pořádané v Praze r. 1891 pod protektorátem J.V. císaře Františka Josefa I.  Redigovali J. Mařík a Ant. Mohl. Louny : Lounské listy, 1891.