Foto z exkurze Za orchidejemi Českého středohoří

 I v červnu jsme se vypravili za orchidejemi v rámci doprovodného programu k výstavě Za orchidejemi Českého středohoří, kterou máte možnost shlédnout až do konce prázdnin. Cílem exkurze byla zajímavá oblast na svazích vrchu Houžetín u Dřevců, o které psali botanici už před více než sto lety.  Účastníky exkurze tentokrát čekala asi zatím nejnáročnější trasa – bez cesty, skutečnou divočinou. Odměnou nám bylo celkem sedm druhů orchidejí a další zajímavé rostliny. Zkrátka nepřišli ani zájemci o geologii. Foto: Barbora Čepelová, Eva Požárová.

Kam zamíří příští exkurze? V červenci bude exkurzní pauza a v srpnu plánujeme výpravu za granáty.

 

01 – První terénní zkouška – sestup po prudkém svahu. Hned pod ním tři druhy orchidejí (okrotice bílá, hlístník hnízdák, bradáček vejčitý) a lilie zlatohlavá a lýkovec jedovatý k tomu.

02 – Odkvétající nezelená orchidej hlístník hnízdák maskovaný v okrouhlých listech kopytníku.

03 – Nejvíce jsme si užili elegantních vemeníků. Nejen vyfotit, ale i přivonět si mohl každý.

04 – Orchidej vemeník. Foto: Eva Požárová

05 – Pětiprstky se oproti jiným rokům trochu opozdily, a tak jsme si je prohlédli jen v poupatech. Foto: Eva Požárová

06 – Druhá terénní zkouška – průchod prameništěm s vodou, blátem a rákosím. A všude okolo naše největší přeslička.

07 – Vzácná přeslička obrovská. Foto: Eva Požárová

08 – Za prameništěm nás čekaly další orchideje. Kruštík modrofialový se teprve chystal kvést, ale i tak zaujal zvláštní barvou celé rostliny.  Foto: Eva Požárová

09 – Exkurze mířila nejen za botanickými, ale i geologickými poklady, na které se účastníci také těšili.

10 – Před přesunem na další lokalitu jsme se podívali na geologické vzorky.

11 – A u Lukova si každý mohl najít svůj kousek.