POSVÍCENÍ VE SKANZENU

Neděle 27. září patřila v Archeologickém skanzenu Březno Staroslovanskému posvícení. Rekonstrukce pravěkých a časně historických budov obydleli drobní zemědělci z našeho regionu. Každý z nich předváděl výrobu tradičních potravin. V dnešní době naplněné obchodnickým názvoslovím je velmi těžké představit si, co se skrývá pod pojmy jako zemědělec či tradiční potravina. Z toho důvodu je nutné vysvětlit, že pro akci v Březně byli vybráni lidé, kteří skutečně pracují na polích, chovají hospodářská zvířata nebo alespoň živočišné či rostlinné produkty vlastnoručně zpracovávají. Za tradiční potravinu v rámci březenského posvícení byl považován ten produkt, který prokazatelně vyráběli lidé na našem území již v pravěku nebo raném středověku. Každý návštěvník mohl vidět či vyzkoušet výrobu sýru, pečení placek a perníku, vaření povidel, medoviny a kaší. Nechybělo ani ruční lisování jablečného moštu. Velikému zájmu se těšila jednoduchá zemní udírna, jejíž konstrukce se od doby bronzové až do současnosti vůbec nezměnila.
Vášnivé chovatele mohla potěšit přítomnost koz a pasteveckého psa. Pro ty, kteří více tíhnou k umělecké práci, byla přichystána keramická dílna Kateřiny Pacltové. Na závěr dne vystoupili pod vedením Ivany Fábryové žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Žatec. Vždyť také tanec a zpěv patřily ke každé slavnosti již před tisíci lety.

Povídání s myslivcem.JPG
Taneční vystoupení 1.JPG
Taneční vystoupení.JPG
U povidel.JPG
U výroby sýrů 1.JPG
U výroby sýrů.JPG
U žernovu.JPG
Vaření kaší.JPG