Reportáž z 5. Muzejní sobota s přírodovědci – Jarní přírodou Lounska

Na březnovou muzejní sobotu s přírodovědci konečně vyšlo slušné počasí, což se hned výrazně podepsalo na návštěvnosti a ráno na hráz Lenešického rybníka dorazilo okolo 40 návštěvníků. Pozorování nejrůznějších druhů kachen (čírka modrá, polák chocholačka aj.), hus (berneška velká aj.), potápek (potápka černokrká, zásnubní „tanec“ potápek roháčů) ale i bahňáků (jespák bojovný, kulík říční aj.) z hrází Lenešické soustavy rybníků nám zabralo 2 hodiny. Pak jsme se přesunuli až ke Křesínu u Libochovic, kde nás v tamním listnatém lese za obcí Levousy čekalo jarní společenstvo kvetoucích rostlin v podrostu ještě neolistěného listnatého lesa v čele se záplavami bledulí. Hojně kvetly ale i pozdnější druhy jako dymnivky duté, sasanky pryskyřníkovité, křivatce žluté, jaterníky podléšky a další. V lese za Levousy jsme také objevili nepatrné pozůstatky hradu Šebín, který zde stával po krátké období od 13. st.. Poslední zastávkou byl vrch Rohatec mezi Křesínem a Dubany. Kopec, který je zajímavě zvrásněný dávnou těžbou čediče, nabízí zajímavou geologii i živou přírodu a v neposlední řadě také krásné výhledy na České středohoří na severu. Kromě povídání o geologii tohoto místa se nám tu podařilo odchytit i cvrčka. Na mladé návštěvníky jako tradičně čekala odměna za přírodovědné vědomosti nabité během exkurze. Na závěr se část účastníků rozvalila na trávnících na svazích kopce a užívala jarní slunce (teploty šplhaly ke 20 st. C°) a daleké výhledy.

Popisky k fotkám:

1-3 Pozorování vodních ptáků na hrazích mezi rybníky lenešické soustavy stativovým dalekohledem.

4-5 V rozkvetlém lese u Levous

6 Na ostrožně hradu Šebín

7 Záplava bledulí jarních

8-11 Na vrcholu kopce Rohatec u Duban

12 Geologický výklad o těžbě čediče na vrchu Rohatec

13 Výhled z vrchu Rohatec severním směrem
Brezen 1.JPG
Brezen 2.JPG
Brezen 3.jpg
Brezen 4.JPG
Brezen 5.JPG
Brezen 6.JPG
Brezen 7.JPG
Brezen 8.jpg
Brezen 9.jpg
Brezen 10.JPG
Brezen 11.jpg
Brezen 12.JPG
Brezen 13.jpg