Reportáž - Vycházka za zimujícími ptáky podél Ohře v Žatci

29.1 2022

Na místě srazu se sešlo i přes větrné počasí s občasnými přeháňkami 25 návštěvníků. Vyrazili jsme podél Ohře proti jejímu proudu. Prvním druhem, který jsme pozorovali, byli poláci chocholačky. Za občasných zastávek spojených s pozorováním vodních ptáků jsme došli až ke známému žateckému krmišti vodních ptáků, kde jsme si povídali o významu Ohře jako zimoviště ptáků, zejména úseku v Žatci a od něj směrem na Louny. Také jsme si přiblížili osudy dvou kroužkovaných labutí, které se tu letos zdržují a díky jejichž kroužkům se je podařilo několikrát zaznamenat na jejich zimovištích v různých letech. U krmiště jsme mezi kachnami divokými pozorovali i lysky a samici vzácnější kachny - čírky obecné. Zde se bohužel kvůli zimě způsobené větrem skoro polovina účastníků od exkurze již odpojila. Dále jsme pokračovali až k lávce pro pěší přes Ohři. Z lávky jsme pozorovali kormorána, morčáky velké i potápky malé. Za lávkou bylo závětří a tak nás muzejní geolog Oldřich Janeček obeznámil s principem vzniku podkrušnohorské hnědouhelné pánve a jak k jejímu vzniku významně přispěla řeka Ohře, která u vtoku do této pánve vytvořila útvar zvaný Žatecká delta. Mezitím z pastvy na poli přilétlo na řeku hejno 43 labutí, tak bylo zase co pozorovat. Mezi nimi byla i jedna labuť s krčním límcem, který umožňuje kroužkované labutě odečítat na dálku bez nutnosti vidět nohu s kroužkem. Po cestě jsme si u jednoho krmítka pro pěvce řekli čím krmit a čím nekrmit jak drobné ptáky na krmítku, tak i ptáky na řece. A nakonec jsme zase došli na Husitské náměstí, kde malí návštěvníci, kteří si po celou dobu poctivě zapisovali pozorované druhy včetně jejich počtů, dostali zaslouženou odměnu. Celkově se nám i na krátkém úseku řeky, který jsme stihli projít, podařilo pozorovat 9 druhů vodních ptáků.

1 – Na místě srazu na Husitském náměstí.

2 – První pozorování poláků chocholaček.

3 – Výklad o pozorovaných druzích.

4 – Na žateckém krmišti dominovaly kachny divoké, které se od lidí nechávají nejčastěji krmit.

5 – Výklad na krmišti, kde bylo obzvláště větrno, přiměl bohužel mnohé návštěvníky k návratu do tepla.

6 – První více závětrné místo vybízelo ke geologickému vyprávění o Žatecké deltě a vzniku podkrušnohorské hnědouhelné pánve.

7 – Naučná tabule u krmiště částečně shrnuje, to o čem jsme si během exkurze vyprávěli, a všechny zde vyobrazené druhy jsme i navíc pozorovali. Mimo to jsme viděli kormorány velké, čírku obecnou a racky bělohlavé.
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG