Dny evropského dědictví


Komentovaná prohlídka o středověkém městském opevnění ThLic. J. Havrlanta Th.D., Žatecká brána.JPG
Vstup do Žatecké brány z půdy přilehlého domu, součást přednášky o městském opevnění Th.Lic. J. Havrlanta Th.D..JPG
Vstup do přilehlého domu vedoucí do vnitřního prostoru Žatecké brány, (lákající pracovníci muzea).JPG
Pohled z interéru místnosti v Žatecké bráně.JPG
Komentovaná prohlídka ThLic. J. Havrlanta Th.D., Vstup do kostela sv. Petra na lounském předměstí.JPG
Komentovaná prohlídka ThLic. J. Havrlanta Th.D., kamenosochařské prvky kostela sv. Petra na lounském předměstí.JPG
Komentovaná prohlídka ThLic. J. Havrlanta Th.D., kamenosochařské prvky kostela sv. Petra na lounském předměstí (3).JPG
Komentovaná prohlídka ThLic. J. Havrlanta Th.D., kamenosochařské prvky kostela sv. Petra na lounském předměstí (2).JPG
Komentovaná prohlídka ThLic. J. Havrlanta Th.D., interiér kostela sv. Petra na lounském předměstí.JPG
Komentovaná prohlídka ThLic. J. Havrlanta Th.D., kostel sv. Petra na lounském předměstí - archivní materiály k historickému vývoji kostela.JPG
Komentovaná prohlídka o středověkém městském opevnění ThLic. J. Havrlanta Th.D. , dvůr děkanství.JPG
Komentovaná prohlídka o středověkém městském opevnění ThLic. J. Havrlanta Th.D. u muzea Zkamenělý les (2).JPG
Komentovaná prohlídka - Panoptikum města lounského, PhDr. M. Vostřela,Ph. D. Mírové náměstí, Louny.JPG
Komentovaná prohlídka - Panoptikum města lounského, PhDr. M. Vostřela,Ph. D. Hilbertova ulice Louny.JPG
Komentovaná prohlídka - Panoptikum města lounského, PhDr. M. Vostřela, Ph. D., ulice Beneše z Loun, Louny.JPG
Komentovaná prohlídka - Panoptikum města lounského, PhDr. M. Vostřela, Hilbertova ulice, Louny.JPG
Komentovaná prohlídka o středověkém městském opevnění ThLic. J. Havrlanta Th.D. u muzea Zkamenělý les.JPG
Komentovaná prohlídka o středověkém městském opevnění ThLic. J. Havrlanta Th.D. u muzea Zkamenělý les.JPG
Komentovaná prohlídka - Kotěrova kolonie PhDr. M. Vostřela Ph. D..JPG
Komentovaná prohlídka - barokní kostel Čtrnácti svatých pomocníků a Nejsvětější Trojice na lounském předměstí, Th. Lic., J. Havrlant Ph.D, interiér kostela.JPG
Komentovaná prohlídka - Kotěrova kolonie PhDr. M. Vostřela Ph. D. (2).JPG
Komentovaná prohlídka - barokní kostel Čtrnácti svatých pomocníků a Nejsvětější Trojice na lounském předměstí, Th. Lic., J. Havrlant Ph.D, kostelní hřbitov (2).JPG
Interiér žatecké brány.JPG