ŽIVÁ ZAHRADA


EC Dymnivka při DDM Postoloprty
ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem,  Městem Louny, Oblastním muzeem v Lounech, KČT, DDM Žatec  (a  Růžou zahradnicí)

vyhlašuje soutěž

Živá zahrada

Co je živá zahrada?
Taková zahrada, která umožňuje spoustě dalších živočichů sdílet, v souladu s námi lidmi, její prostor. Hospodaříme na ní tak, abychom podpořili přirozený vývoj zahradního ekosystému, budujeme hmyzí hotely, zakládáme broukoviště,
vysazujeme smíšené záhony, umisťujeme ptačí budky apod.
Pro ty třídní kolektivy, které by se chtěly  inspirovat nabízíme krátkou
45 minutovou přednášku „Rady Růži zahradnice“ (více viz. níže Přednáška)
 
Komu je soutěž určena?
Kolektivům dětí MŠ předškoláků – kat. A.
Kolektivům žáků ZŠ I. stupeň – kat.B.
Kolektivům žáků ZŠ II. stupeň – kat. C.
Kolektivům žáků SŠ – kat.D

V čem soutěžíte?
Vaším soutěžním úkolem je společně vypracovat jakýmkoli způsobem návrh zahrady, která bude splňovat kritéria živé zahrady. Můžete kreslit, malovat, použít koláž nebo vytvořit komiks, knížku, případně i 3D modely.  Pokud jste už svou živou zahradu realizovali, můžete použít fotodokumentaci a doplnit ji popisem a vytvořit tak průvodce vznikem a životem vaší živé zahrady nebo vytvořit průvodce vznikem zahrady fiktivní, jakou byste si představovali apod.
Formát, forma i materiál jsou neomezené. Cení se originalita

O co soutěžíte?
Vítězné kolektivy každé kategorie získávají jednak  zahradnickou lopatku  Růži zahradnice a hlavně  Ekoden na Ejemově chatě na Červeném vrchu s možností přenocování, který budou moci prožít, dle svého uvážení a předchozí domluvy, buď ve druhé polovině měsíce června nebo potom v září. Zažijí nejen zábavu – hry v přírodě, na chatě, ale také dostanou možnost zamyslet se nad tím, co trápí naši planetu a vyzkoušet způsoby, jak jí pomoci – přenesou se do přelidněné Číny, seznámí se s dětskou prací, zavítají do indonéských deštných lesů, nakouknou do hladem zmítaného Somálska a do válkou ničených zemí.

To vše formou hry. Přenocují-li s námi,  vyzkouší svou odvahu v nočním lese a odměnou jim ráno bude výborná snídaně a následný dopolední program. Součástí odměny je také oběd, případně vlastnoručně připravená večeře a snídaně.

Druhá a třetí místa všech kategorií získávají : zahradnický košík Růži zahradnice a pětihodinový ekoprogram na Ejemově chatě na Červeném vrchu
 u Loun s malým občerstvením. Všichni účastníci obdrží čestný účastnický list.

Do kdy a kam odevzdávat soutěžní práce?
Do 10.dubna 2015. Práce si po telefonické domluvě s vámi sami rádi vyzvedneme, případně je můžete donést přímo do DDM Postoloprty.
Všechny práce budou před vyhodnocením v době od 13.4. do 17.4.  vystaveny v prostorách DDM Postoloprty a otevřeny tak hodnocení široké veřejnosti, potom se na týden přesunou do do  Muzea v Lounech a následně do DDM v Žatci.
Cena veřejnosti : zahradnický dort Růži zahradnice
Vlastní vyhodnocení bude zveřejněno na webových stránkách Ekocentra Dymnivka v pondělí 4. května a ceny předány opět po telefonické domluvě přímo ve školách školním kolektivům.

 Přednáška
Pro ty třídní kolektivy, které by se chtěly  inspirovat nabízíme krátkou 45 minutovou přednášku „Rady Růži zahradnice“. Mluvit se  zábavnou a diskusní formou bude o zahradách a jejich navrhování, o zdrojích informací a o své postřehy při péči o zeleň města se s dětmi podělí vedoucí úseku veřejné zeleně Technické správy města Loun Stáňa Jordánová, Di.S.. Setkání se bude konat v budově Muzea v Lounech ve dnech :  10., 16. a 17. března , v těchto časech: 8:00-8.45, 9:00 -9.45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45. Na jeden čas  možno vzít max. 1třídu. Přihlašovat se můžete do 6.3. Na tel čísle : 723959033. Vstupné : 10kč/osoba.Těšíme se na vaši účast a věříme, že při svém projektování se nejen pobavíte, ale získáte spoustu dalších užitečných znalostí a dovedností.

Za kolektiv pracovníků EC Dymnivka při DDM Postoloprty
ing. Zdeňka Parýzková, DiS.

Máte-li jakékoli dotazy směle nás kontaktujte na tel č.723 959 033

Info též na : http://www.postoloprty.cz/vismo/osnova.asp?id_org=12611&p1=4340&id_osnovy=6668

Dokumenty ke stažení: