Železná noc s Kelty - festival muzejních nocí

Od 16.00 do cca 22.00

Večer s Kelty, živou irskou muzikou, velkým ohněm, bojem, pohanskými obřady a ukázkou rituální kremace - unikátním archeologickým experimentem. Občerstvení z domácího pivovaru Domov. Vstupné dobrovolné. Přičuchněte k pravěku!