Září pravěkých řemesel

Germánská tkalcovna: Další řemeslné dovednosti k vyzkoušení v Archeoskanzenu Březno u Loun