ZÁJMOVÉ KROUŽKY

MLADÝ BADATEL

VEDOUCÍ: ing. Zdeněk Klouček, ing. Lenka Macová

DEN: ČTVRTEK První schůzka 1. 10. 2015 

HODINA: 15.30 -17.00                                 

CENA: 500,- Kč za pololetí/  za celý rok 950,-Kč

MÍSTO: klubovna Oblastního muzea v Lounech

Kroužek je určen pro děti ve věku 10 – 15 let, zvídavé a neposedné.  Při činnosti kroužku je využívána badatelsky orientovaná metoda a cílem kroužku bude rozvíjet a pěstovat v dětech přirozenou zvídavost z oblasti přírody a fyzikálních jevů.

ZAHRÁDKÁŘ – KVĚTINÁŘ

VEDOUCÍ: ing. Zdeňka Parýzková               

DEN: STŘEDA – První schůzka 14. 10. 2015

HODINA: 14.15 -15.45                                 

MÍSTO: klubovna Oblastního muzea v Lounech

CENA: 500,-Kč za pololetí, za celý rok 950,-Kč

Je určen pro děti a mládež od 10 -ti do 15-ti let. V průběhu roku se seznámíme se základními technikami aranžování suchých i živých květů, které spojíme s výrobou vlastních aranžovacích nádob. Vyzkoušíme práci s různými druhy aranžovacích materiálů (fimo, korálky, stuhy atd.) při výrobě květinových přízdob. Využijeme možnosti zúčastnit se floristických soutěží a výstav oblastních i celostátních.

Přihlásit se lze na tel. 415 783 102, 731610574 nebo si stáhnout přihlášku na webu DDM Postoloprty, po vyplnění předat pracovnicím DDM, nebo odnést do lounského muzea k paní ing. Macové.  Přejeme příjemný školní rok a těšíme se na spolupráci.    


EKOHRANÍ

 

VEDOUCÍ: ing. Zdeňka Parýzková, Di. S.

KAPACITA: 1x měsíčně pro 1 šk. třídu (5 -8 tř. - dle zájmu vyučujících) pro celý šk. rok 2015/2016

ČAS: dle dohody

MÍSTO: Oblastní muzeum Louny - oddělení přírodovědy

DEN: třetí a čtvrtá středa v každém měsíci (od října 2015 do května 2016)

PRVNÍ LEKCE: 21. říjen

ČASOVÁ DOTACE: 2 vyučovací hodiny tj, 90 minut

CENA: 50,- kč/pololetí (4 lekce)

 

Do programu je třeba třídu přihlásit do 30.září. Žáci musí donést vyplněnou přihlášku podepsanou rodiči s platbou nejpozději do 16.10. 2015 ( stávají se klienty DDM Postoloprty ).

Anotace: Cílem hravé ekologie je zábavnou formou zapojit žáky do života kolem sebe, probudit zájem o dění v místě, ve kterém žijí – aplikovat tzv. místně zakotvené učení.

Řešit budeme postupně v jednotlivých lekcích J lokálně globální světové problémy J  – nezaměstnanost, chudobu, negramotnost, migraci, válku, dětskou práci, sociální izolovanost, sociální sítě, odpovědnou spotřebu.

Zdá se vám to moc náročné? Pozor! V Ekocentru je to hlavně hra a to hra o spolupráci a vzájemné toleranci. Žádné velké soupeření, ale snaha probudit zájem o dění kolem sebe a snahu se na tomto dění podílet.

(Případně lze na základě předchozí dohody upravit program tak, aby se prolínal s látkou právě probíranou. )Témata jednotlivých přednášek budou  zaslána přihlášeným třídám počátkem října.

 

Kontakt a veškeré informace (kdykoli) : Zdeňka Paýzková tel.777256187

                                                                 e-mail: eko.dymnivka@seznam .cz

Přihláška

Dokumenty ke stažení: