Z PŘÍPRAV KERAMICKÝCH DNŮ

Ve čtvrtek 26. února jsme v rámci přípravy Keramických dnů podnikli „prospektorské“ výpravy do nedaleké pískovny s cílem získat místní písek jako ostřivo do připravované modelovací hmoty. Pracovních činností se zúčastnili zaměstnanci skanzenu i dobrovolníci, bez jejichž přítomnosti se aktivity skanzenu stěží obejdou.
Písek byl kopán na místě s náročným přístupem a ručně přepravován několik stovek metrů. Zisky nebyly veliké, ale pro připravovanou akci jsou dostatečné.