XI. Lounská Muzejní noc – Voda a příroda

sobota 11. června 2022

Program:

14.00–16.30 komentovaná procházka Lounské prameny, kašny a toky (J. Havrlant) sraz u pramene Luna (v parku U Spravedlnosti)

17.00 Slavnostní zahájení muzejní noci před Galerií Benedikta Rejta

Galerie Benedikta Rejta

10.00–19.00 výstava Voda

Laboratorium – experimenty s vodou

20.30 TANEC PRAHA – vstupné 100 | 75 Kč

- HEREAFTER sólové představení tanečnice K. Szymanski

- BODY MONOLOGUE sólový projekt řecké tanečnice G. Antonopoulou v choreografii A. Valsamaki

Oblastní muzeum – (Pivovarská 189)

17.00–22.00 výstava Ptačí stavitelé a přírodovědné expozice

17.30 komentovaná prohlídka výstavy Ptačí stavitelé; film Slyšet sýčka s diskuzí (M. Bažant)

19.00–22.00 smyčka přírodovědných filmů

Oblastní muzeum – (Pivovarská 28)

17.30–21.30 možnost vyrobit si hnízdo jiřiček a kreslení

19.00 přednáška Povodně na Lounsku (M. Vostřel)

21.00 přednáška Dějiny vodních děl v Lounech (J. Havrlant)

Muzeum Zkamenělý les (bašta u Minigolfu)

17.00–22.00 expozice araukaritu 20.00 komentovaná prohlídka (O. Janeček)

Galerie města Loun 17.00–22.00 výstava Václav Malina – Přiznání barvy

Městská knihovna Louny

13.30–16.30 Společné tvoření obrazu Spojení s přírodou, kvízy a hry na téma Příroda, výroba placek, opékání buřtů, možnost posezení v kavárně Jeroným, výstava knih o přírodě.

Loutkové divadlo

18.00 V. Verner: Kvok aneb hrnečku vaš

Okresní archiv (Pod Nemocnicí 3127)

21.00 komentovaná prohlídka nové budovy (J. Mareš)

chrám sv. Mikuláše

13.00–20.00 výstava biblí „Na počátku bylo Slovo“

15.00 komentovaná prohlídka výstavy (J. Oulický)

17.30 přednáška 20. století v kostele sv. Mikuláše (M. Pehr)

kostely 14 sv. Pomocníků a sv. Petra

15.00–20.00 výstava fotografií Člověk a víra

změna programu vyhrazena

kromě tanečních vystoupení vše zdarma