X. Lounská Muzejní noc

 X. Lounská Muzejní noc 
Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera
pátek 25. června 2021

Galerie Benedikta Rejta
prostor Pivovarské ulice před galerií
17.00 vernisáž výstavy Historické fotografie krajiny Karla Goszlera 
19.00 historická módní přehlídka 2. pol. 19. stol. – Victorian Catherine
20.00 historická módní přehlídka 2. pol. 19. stol. – Victorian Catherine
20.30 koncert Tomáš Reindl alias Omnion
22.00 promítání fotografií Karla Goszlera s komentářem M. Vostřela

Oblastní Muzeum
(Pivovarská 189) otevřeno 17.00–22.00
18.00 komentovaná prohlídka výstavy Svět papírových modelů – J. J. Már
18.30 komentovaná prohlídka expozic Stepi Lounského Středohoří a Za krásou kamenů – M. Bažant, O. Janeček

Muzeum Zkamenělý les 
(bašta u Minigolfu) otevřeno 17.00–22.00
19.15 komentovaná prohlídka – B. Zasadil

Městská knihovna Louny – 
17.00–19.00 Dílnička pro děti – FOTOkoláž – přijďte si vytvořit originální fotografickou koláž (J. Prošková a J. Hrbková)

Galerie města Loun 
17.00–22.00 – výstava Krajina – prostor pro barvu, Eva a Radim Vejvodovi

Infocentrum Louny
Věž kostela sv. Mikuláše – otevřena 19.00–21.00

Vše zdarma, změna programu vyhrazena.

Hlavní pořadatelé – Oblastní muzeum v Lounech a Galerie Benedikta Rejta ve spolupráci s Městským informačním centrem Louny | místo – Pivovarská ulice, Louny | www.muzeumlouny.cz, www.gbr.cz , www.louny.eu | program – Martin Vostřel, Jaroslav Havrlant, Kateřina Melenová | kurátorky výstavy Historické fotografie krajiny Karla Goszlera – Barbora Kovářová, Michaela Vávrová | účinkující – Vít Malota, přehlídka dobových oděvů – Victorian Catherine | přednášející Josef Jiří Már, Miroslav Bažant, Oldřich Janeček, Bořek Zasadil, Martin Vostřel | historické fotografie – sbírka Svatopluka Goszlera a Obl. muzea v Lounech | skenování a úprava historických fotografií Bořek Zasadil | tisk fotografií Martin Wágner | grafika Lukáš Hájek | produkce GBR Michaela Drápalová | tisk propagace DIGON s.r.o. | akce vznikla za podpory města Louny a Ústeckého kraje (zřizovatele obou pořadatelských institucí) | sponzor tisku historických fotografií –  EKOSTAVBY Louny s.r.o. –  www.ekostavbylouny.cz | další doprovodné programy – Městská knihovna Louny a lektorky Johana Prošková, Jana Hrbková, Galerie města Loun, Muzeum Zkamenělý les zpřístupňuje obl. muzeum ve spolupráci s firmou Barokní špitál s.r.o.