Výtvarná soutěž Poštovní známka - vyhodnocení

393 originálních soutěžních výtvarných prací
Výstava „Adolf Born aneb Jak vzniká poštovní známka“ v Oblastním muzeu v Lounech  skončila 26. listopadu. V rámci výstavy probíhala také doprovodná výtvarná soutěž pro děti. Výstava se postupně rozrostla o 393 originálních výtvarných exponátů – soutěžních prací.  S   vyhodnocením soutěže měla porota nelehký úkol, vybrat z velkého množství obrázků ty nejhezčí bylo opravdu náročné.   Do soutěže se zapojilo celkem 7 škol ( 5 lounských, 1 mostecká základní škola a Základní škola Ročov). Nejvíce soutěžních prací dodala Základní škola Prokopa Holého v Lounech, celkem 197 krásných obrázků. Z této školy se umístilo na předních místech také nejvíce oceněných soutěžících.   Cenou pro nejlepší a nejnápaditější malíře byl tiskový list – známkový aršík se zcela originálním přítiskem – vlastním soutěžním obrázkem. Tuto hlavní cenu získali žáci : Miroslav Sem, Marie Muchová, Richard Seydl (ZŠ Louny Školní), Kateřina Anglettová, Eliška Nejedlá, Markéta Novotná ( ZŠ Louny P. Holého ), Tereza Burdychová a Jana Skolilová (Základní umělecká škola Louny). Další hlavní cenu – rodinnou vstupenku do Poštovního muzea v Praze získali žáci: Filip Staněk ( ZŠ Louny Školní ), Eliška Rulfová (ZUŠ Louny), Anna Vyrtychová, Filip Martinovský (ZŠ J. A. Komenského Louny ), Anna Smetková, Terka Velíšková, Jan Kruliš, Markéta Hocká, Magdalena Suchá, Kateřina Wainerová, Nina Kunštátská, Viky Šilhartová, Šimon Loder, Isabella Maidlová, Tereza Andrásová, Charlotte Raučinová, David Liopovský, Benjamin Beseda, Marie Špeciánová, Marie Morávková ( ZŠ Louny P. Holého ). Ostatní soutěžící dostali malé dárečky, které věnovalo lounské muzeum a   Poštovní muzeum v Praze.