Výsledky výtvarné soutěže STROM

Výsledky okresní výtvarné soutěže „Strom“ 2016 pořádané  Ekocentrem Dymnivka při DDM Postoloprty ve spolupráci s Oblastním Muzeem v Lounech a Českým svazem včelařů za finanční podpory Ústeckého kraje (dotační program pro rozvoj EVVO):

Celkem soutěžilo 19 školních kolektivů dětí.
Odevzdáno bylo celkem 85 soutěžních prací. (výkresy, koláže, 3D modely, keramika).
Soutěžilo se jednak v daných věkových kategoriích a jednak o Cenu veřejnosti.
Hlasování o cenu veřejnosti se zúčastnilo celkem 615 hlasujících.
Všechny práce byly vystaveny na stejnojmenné výstavě. Její vernisáž proběhla 14.4. 2014 v Oblastním Muzeu v Lounech. Výstava potrvá do poloviny června.

1. Cena veřejnosti: hlasy byly udělovány od vernisáže 14.4. do 6.5. 2015 návštěvníky výstavy.
Cenu veřejnosti – velký stromový dort získala se 156 hlasy ZŠ Ročov. Ve hlasování veřejnosti bylo pořadí následující:

1. místo ZŠ Ročov (156 hlasů)
2.místo ZŠ Kpt. O. Jaroše 4.B (101 hlasů)
3. místo MŠ ČSA Louny (96 hlasů)
4. místo ZŠ Lenešice 4.tř.(51 hlasů hlasů)
5.místo  ZŠ Kpt. O. Jaroše 5.A (42 hlasů)
6. místo DDM Postoloprty (38 hlasů)
7.místo ZŠ Školní 5.B (37 hlasů)
8. místo ZŠ školní 4.B (27 hlasů)
9. místo Mš Lenešice (19 hlasů)
10. místo DDM Podbořany (17 hlasů)
11. místo ZŠ Školní 4A a ZŠ Kadaň (5 hlasů)
12. místo ZŠ Školní 2.B a 1.B (4 hlasy)
13.místo Zš Postoloprty 1.A (3 hlasy)
14. místo ZŠ Školní 1.A a ZŠ P. Bezruče 6.A (2 hlasy )

2. Ceny odborné poroty ( za DDM Postoloprty – Mgr. Hana Valentová, za Oblastní Muzeum Louny – Ing. Lenka Macová a Ing. Zdeněk Klouček, za Technické služby města Loun – Stanislava Jordánová, Di.S., za MŠ Dobroměřice – Libuše Nová, Di.S.)v jednotlivých kategoriích: každý porotce udělil příslušný počet bodů danému kolektivu (v kategoriích
se maximální možný přidělovaný počet bodů lišil dle počtu účastníků v kategorii), body byly následně sečteny a stanoveno pořadí dle celkové výše.
Hodnocen byl nápad, technika, materiál, vlastní práce dětí, souvislost s tématem.

Kategorie A (MŠ a 1.třídy ZŠ)

1. místo MŠ ČSA (21 bodů  z 25)
2. místo MŠ Lenešice (20bodů z 25)
3. místo ZŠ Školní 1.A (16bodů  z 25)
4. místo ZŠ Školní 1.B (11 bodů z 25)
5. místo ZŠ Postoloprty 1.A (10 bodů z 25)

Kategorie B (2.- 4. třída ZŠ)

1. místo ZŠ Ročov (39 bodů  z 45)
2. místo ZŠ Školní 4.B(38 bodů z 45)
3. místo ZŠ Lenešice 4.tř. (37bodů  z 45)
4. místo DDM Postoloprty (36 bodů z 45)
5. místo ZŠ Kpt. O. Jaroše 4.B (32 bodů z 45)
6. místo ZŠ Školní 4.A (26 bodů z 45)
7. místo ZŠ Školní 2.A (23 bodů z 45)
8. místo ZŠ Školní 2.B (21 bodů z 45)
9. místo DDM Podbořany (20 bodů z 9)

Kategorie C (5. – 7. třída)

1. místo ZŠ Kpt. O. Jaroše 5.A (20 bodů z 20)
2. místo ZŠ Školní 5.B (12 bodů z 20)
3. místo ZŠ P.Bezruče Žatec 6.A
4. místo ZŠ Kadaň 7.tř.

Kategorie D (8. – 9. Tř. )

1. (a jediné) místo ZŠ Kadaň 8. A 9.tř.