Vyhodnocení ankety Den Země

V počátcích byl Den Země iniciován jako enviromentální kampaň, která se postupně rozšířila z USA na celosvětovou úroveň. Jedná se tedy o „svátek“ týkající se planety Země a jejího prostředí.

Den Země by nám měl připomenout, v jakém prostředí žijeme a v jakém bychom chtěli žít. V České Republice se rok od roku zvyšuje počet organizací, měst i jednotlivců, kteří pořádají zajímavé akce ke dni Země, k nimž se můžeme připojit.

Anketu Den Země, která probíhala v Oblastním muzeu v Lounech po celý duben, jsem se rozhodla uspořádat ze třech hlavních důvodů. Chtěla jsem zjistit, kolik školních dětí a dospělých zná Den Země a jaké jsou jejich znalosti. Dalším důvodem bylo, přimět účastníky ankety podívat se na zdroje s novými informacemi o Dni Země. A také bych ráda věděla, jestli by byl zájem o nějakou akci pořádanou ke Dni Země. Celkem bylo rozesláno a rozdáno asi 350 anketních lístků. Odpovědí přišlo celkem 142, z nichž některé byly kolektivními pracemi celých tříd. Největší účast (85 %) jsem zaznamenala od žáků základních škol, 4., 5. a 8. tříd, kteří posílali velmi nápadité odpovědi. Všichni účastníci odpověděli na první otázku „Co je to Den Země“. Někdo tento den pojal jako upozornění na stav životního prostředí, jiný jako oslavu celkově výjimečného postavení naší planety z pohledu Sluneční soustavy. Další oblíbenou otázkou byla „ Jak by se měl tento den slavit“. Většina odpovědí se týkala úklidu odpadů a změny našeho chování k přírodě. Starší žáci a dospělí účastníci se snažili odpovědět na všechny otázky z anketního lístku. Z části se jednalo o zamyšlení, vlastní zhodnocení a návrhy týkající se životního prostředí a z části byly odpovědi doplněny za pomoci internetových stránek zaměřených na Den Země, což bylo také cílem této ankety.

Odpovědi na anketní otázky si můžete prohlédnout a pročíst v gotické síni Oblastního muzea v Lounech od 3. 5. do 2. 6. 2013.

Všem účastníkům bych chtěla velmi poděkovat, že našli čas a chuť zareagovat na anketu o Dni Země.

Lenka Macová