VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Od 14.00 vycházka

V sobotu 4. května pořádá Oblastní muzeum v Lounech komentovanou ornitologickou vycházku s pozorováním vodního ptactva, ptáků otevřené krajiny, dravců a zpěvného ptactva. Sraz účastníků je ve 14.00 hodin před Dobroměřickým rybníkem u cesty na Červený vrch (naproti čerpací stanici) v Dobroměřicích. Průvodcem na akci je člen České společnosti ornitologické Ing. Jaroslav Bažant. Doporučujeme vzít s sebou dalekohled. Doba vycházky cca 2 - 3 hodiny.