VI. LOUNSKÁ MUZEJNÍ NOC


VI. Lounská Muzejní noc
700. výročí narození Karla IV.
pátek 27. května 2016

Muzeum
dvůr domu Sokolů z Mor a sklep domu U Bílého jednorožce

17:00 Slavnostní zahájení
    Žatečtí trubači
    šerm – Equites
18:00 Václav Šlajch – Jak vzniká komiks
19:30 Kejklíř PET
    Žatečtí trubači
20:30 přednáška Lucemburské Louny – Jan Mareš
21:30 Ohňová show – Equites
22:00 Noc na Karlštejně němý film z r. 1919

Knihovna - dvorek

18:30–19:30 Halamova dílna
S Halamou, kmotřencem Karla IV., přijďte tvořit korunu či listinu s pečetí.

Loutkové divadlo

18:30 pohádka Sněhurka
18.00–20:00 otevřeno

Galerie města Loun

17:00–21:00 výstava Miloše Šejna AGARA / Hommage a la Peinture

Muzeum Zkamenělý les

18:00–21:00 otevřeno

ZUŠ Louny
18:00 Cestování s písní – pěvecké vystoupení žáků M. Brýdové