VESNICE LOUNSKA OČIMA OLDŘICHA HANUŠE

Výstava chce představit dosud neznámý soubor kreseb z pozůstalosti Oldřicha Hanuše, architekta, historika a místopisného badatele. Připomene výraznou osobu rodáka našeho regionu a upozorní na jeho dílo. Oldřich Hanuš se specializoval na územní plány vesnic lounského okresu. Jeho studie o osídlení, s rozsáhlým mapovým materiálem, jsou ukázkou, co vše je možné z katastrů vyčíst a objevit.

Oldřich Hanuš  ( 9. 1. 1891 Vrbno nad Lesy – 9. 2. 1973 Praha )
Oldřich Hanuš byl jedním ze zakládajících členů Spolku rodáků a přátel města Loun a okolí v Praze. Jako svolavatel zahájil jednání ustavující schůze spolku  21. července 1946 v sále Národní kavárny v Praze na Národní třídě.  Myšlenkou založit spolek se zaobíral již od roku 1936, kdy se při soustavném vlastivědném studiu v Archivu země české v Praze setkával s krajany z Lounska a cítil potřebu sdružit rodáky za účelem soustředění studia historické látky vztahující se k Lounsku. Jeho cílem bylo propagovat a seznamovat  s  bohatstvím našeho kraje, zvláště po stránce duchovní a kulturní.  
Hanušův shromážděný materiál má trvalý význam, nabízí uspořádané a shromážděné podklady pro etnografická i jazykovědná studia.