Na cestě od víry k přesvědčení

Rádi bychom pozvali všechny zájemce a čtenáře knihy Poselství Grálu na seminář s tématem:

„Na cestě od víry k přesvědčení“

Cílem tohoto jednodenního semináře je společné zamyšlení nad poselstvím, které zprostředkovává kniha Ve světle Pravdy, Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Společnou i skupinovou prací budeme hledat základní pilíře učení, které tato kniha přináší současnému člověku, a povedeme o nich vzájemně diskusi. V tomto úvodním semináři chceme vycházet z prvních přednášek knihy, dotkneme se historie vzniku tohoto díla a krátce se zmíníme i o autorovi. Samozřejmě bude možné klást otázky, diskutovat a věříme, že společně s účastníky vytvoříme otevřenou a přátelskou atmosféru naplněnou touhou po hledání pravých hodnot života.  

Počet účastníku je omezen na 10 osob. Své přihlášky zasílejte prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Adresa:

Nakladatelství Integrál Brno

Nováčkova 26

Brno

Tel.: 702 036 022

Email: info@poselstvigralu.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kazda

Vedení semináře: Mgr. Irena Pražanová a Libor Pražan

KDE: Oblastní muzeum v Lounech, Pivovarská 28

KDY: 14. 11. 2015 10:00 – 17:00

Účastnický poplatek: 300 Kč, cena obsahuje tištěné materiály, oběd a občerstvení v průběhu celého dne.