TÝDEN KNIHOVEN 2016

V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týdne knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Ve stručném přehledu představujeme osm největších knihoven muzeí a galerií Ústeckého kraje, které aktivně spolupracují v rámci Komise muzejních knihoven a jsou členy Asociace muzeí a galerií ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Muzejní knihovny jsou mezi běžnými knihovnami výjimečné svými historickými, regionálními a specializovanými fondy a spolu s knihovnami archivů slouží jako základní paměťová centra daného regionu.
Jsou samostatnými odděleními muzea, rovnocennými ostatním sbírkovým oddělením.